Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils jauniešu līderi apmeklēja Rēzeknes pilsētas un novada jauniešu centrus Pilsētas ziņas

85
Daugavpils jauniešu līderi apmeklēja Rēzeknes pilsētas un novada jauniešu centrus

19.februārī Daugavpils jaunatnes lietu speciālisti un organizāciju līderi apmeklēja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru "Zeimuļs", Jaunatnes iniciatīvu centru “Draugu centrs”, Jauniešu atvērto centru “JACis”, Ozolnieku Bērnu un jauniešu iniciatīvu centru un Austrumlatvijas radošo iniciatīvu centru. Izbrauciens notika projekta “Es par Latgali” ietvaros, projekts notiek sadarbībā ar British Council Latvija.

Projekta dalībnieki apmeklēja Rēzeknes mūsdienīgos centrus gan novadā, gan pilsētā ar jauniešu interesēm atbilstošu aprīkojumu. Visa infrastruktūra domātā jauniešiem, pilnībā atbilst viņu vajadzībām un vērsta uz jauniešu konkurētspējas attīstību.

Neskatoties uz infrastruktūras izcilo stāvokli un dažādību, jauniešu daudzums neļauj organizēt daudz brīva laika pavadīšanas iespēju ārpus formālās un interešu izglītības.  Finansiāls atbalsts jaunajiem uzņēmējiem ir neliels un jauniešu nodarbinātības un nometņu iespēju piedāvājums ir neliels. Nodarbinātības programma ir vērsta uz to, ka jaunieši raksta motivācijas vēstules un iegūst apmaksātas prakses vietas.

Rēzeknē speciālisti strādā pie tā, lai biedrības iesaistītos aktivitāšu organizēšanā. Neskatoties uz to, visi resursi tiek vērsti uz precīzu problēmu risināšanu, kultūras, izglītības, sporta un jaunatnes  speciālisti kopīgi cenšas apvienot visas pūles, lai veidotu kvalitatīvus pasākumus. Lai gan Rēzeknes pilsētas un novadu pasākumu klāsts vairāk atbilst skolas vecuma bērniem, speciālisti strādā, lai iesaistītu jaunās ģimenes un jauniešu biedrības, tādā veidā cenšoties mainīt un dažādot apmeklētāju īpatsvaru.

Sadarbība starp Rēzeknes pilsētu un novadu ir līdzīga kā Daugavpilī, visi darbojas savu jauniešu labā.

Aktivitāte tiek īstenota, balstoties uz British Council programmas “Active Citizens” metodoloģiju. Projekts “Active Citizens” veicina pozitīvas pārmaiņas kopienās un to ilgtermiņa attīstību, radot iespēju kopienu pārstāvjiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veidojot platformu, kur satikties, mācīties un kopīgi darboties, lai risinātu sabiedrībai aktuālus jautājumus.

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “IIC DINO”