Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils jauniešu līderi apmeklēja Dagdas novada un Robežnieku pagasta jauniešu centrus Pilsētas ziņas

173
Daugavpils jauniešu līderi apmeklēja Dagdas novada un Robežnieku pagasta jauniešu centrus

20.februārī, Latgales jauniešu centru apmeklēšanas izbraucienu noslēdzošajā dienā, Daugavpils jaunatnes lietu speciālisti un organizāciju līderi apmeklēja Dagdas novada Andrupenes Bērnu un jauniešu centru, Dagdas novada bērnu un jauniešu iniciatīvu centru, Dagdas novada jauniešu iniciatīvu centru “Parka rozes” un Robežnieku pagasta jauniešu centru. Izbrauciens notika projekta “Es par Latgali” ietvaros, projekts notiek sadarbībā ar British Council Latvija.

Dagdas novada un pilsētas jauniešu centra speciālisti un jaunieši pārsteidza ar savu saliedētību. Jaunieši paši raksta projektus un meklē sponsorus savām iniciatīvām. Ļoti daudz kas notiek pateicoties ārzemju atbalstītājiem, bet vēl vairāk tiek darīts ar pašu rokām. Dagdā ir maz birokrātijas,  viss balstās uz principu –  jo vienkāršāk, jo labāk. Tas ļauj gan speciālistiem, gan jauniešiem brīvi izpausties. Kopumā ir jūtama Dagdas iedzīvotāju saliedētība un cieņa vienam pret otru, kas ļauj, piemēram, rīkot diskotēkas un citus pasākumus bez apsardzes.

Projekta dalībniekiem patika Dagdas pieredze. Visi strādā kopā - biedrības, Latvijas Sarkanais krusts, Romas katoļu baznīca... Tāds modelis strādātu vairākās mazās pašvaldībās, kur iedzīvotāju skaits samazinās, tikai nav saprotams, kāpēc tas nenotiek “dabiski”.

Robežniekos apmeklējām “mobilo” jauniešu centru, kurš pārvietojas līdzi jauniešiem un viņu pulcēšanās vietām. Pateicoties veiksmīgam pakalpojumu klāstam un piedāvātajām iespējām, uz Robežniekiem brauc arī rīdzinieki vadīt savas sporta nometnes un citas aktivitātes.

Kopumā bija satikti speciālisti, kuri nesaudzē sevi, veicot savus darbus, kuri ir ļoti talantīgi, daudzpusīgi apdāvināti, un, pateicoties lokālajam patriotismam, nekur neaizbrauc, velta visus talantus savai dzimtenei. It īpaši omulīgi bija Andrupenē, visiem iesakām iebraukt, ja būs pa ceļam, un iedvesmoties nākotnes sasniegumiem.

Aktivitāte tiek īstenota, balstoties uz British Council programmas “Active Citizens” metodoloģiju. Projekts “Active Citizens” veicina pozitīvas pārmaiņas kopienās un to ilgtermiņa attīstību, radot iespēju kopienu pārstāvjiem iegūt jaunas zināšanas un prasmes, kā arī veidojot platformu, kur satikties, mācīties un kopīgi darboties, lai risinātu sabiedrībai aktuālus jautājumus.

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrība “IIC DINO”