Šobrīd Daugavpilī

DAUGAVPILĪ APBALVOTI AKTĪVĀKIE BRĪVPRĀTĪGIE Pilsētas ziņas

407
DAUGAVPILĪ APBALVOTI AKTĪVĀKIE BRĪVPRĀTĪGIE

Kopš 1985. gada 5. decembrī tiek atzīmēta Starptautiskā Brīvprātīgo diena! Arī Daugavpilī ir tradīcija atzīmēt šo dienu un sveikt pilsētas brīvprātīgos par viņu aktīvu iesaisti pilsētas pasākumos, aktivitātēs, un par palīdzību dažādām sabiedriskām organizācijām.

Pasākumā tika sveikti 37 Daugavpils brīvprātīgie, kuri 2023. gada laikā veica brīvprātīgo darbu Daugavpilī, tās apkaimē un citviet Latvijā. Gada laikā brīvprātīgie piedalījās vairāk kā 40 pasākumos, vidējais vecums ir 20 gadi un tie ir cilvēki no 13 līdz pat 37 gadiem!

Vēlreiz sakām paldies par iesaisti un brīvprātīgā darba popularizēšanu: Anastasijai Erastovai, Renātai Labonarskai, Gunitai Vanagai, Sintijai Locai, Irinai Zenkovai, Diānai Breidakai, Agrim Gruntmanim, Santai Bulei, Annai Ķesterei, Dinārai Gedzjunei, Aleksejam Balinskim, Maksimam Stepanovam, Elīzai Semjonovai, Evitai Beinarovičai, Polinai Ratnikai, Laurai Veigurei, Veronikai Visockai, Katrīnai Špergai, Katerinai Borisovai, Arianai Jakovļevai, Karolinai Abarasai, Artjomam Kalmašņikovam, Jeļizavetai Linkovai, Viktorijai Punculei, Anastasijai Vasiļjevai, Jeļizavetai Bļinovai, Annai Marijai Kalnmalei, Adrianai Vanagelei, Valērijai Kozjarei, Anastasijai Kalnmalei, Ilmāram Klaucānam, Artjomam Ivanovam, Kristīnei Brovkinai, Renātam Vasiļjevam.

Par Daugavpils Gada brīvprātīgo tika godināti Oto Veliks ar nostrādātām 105 stundām, Laura Šapkova, kura nostrādāja 146 stundas un Evelīna Pastuhova ar nostrādātām 161 stundu.

Pasākuma laikā brīvprātīgos sveica Bērnu un jauniešu centra mūsdienu deju kolektīvs “Dzirkstelīte”, vadītāja Inese Poga, Jauniešu deju apvienība “Young sky” un Efera Dance Studio, vadītāja Jeļena Orbidāne.

GALERIJA

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!