Šobrīd Daugavpilī

Dabasgāzes sadales pakalpojuma pārrēķins neietekmēs "Daugavpils siltumtīkli" apkures tarifu Pilsētas ziņas

169
Dabasgāzes sadales pakalpojuma pārrēķins neietekmēs

Siltumenerģijas nozarē resursa - dabasgāzes - izmaksas tiek aprēķinātas, pamatojoties uz konkrēta ražotāja patēriņa apjomu. Atkarībā no šiem apjomiem, siltuma ražotājs var būt dažādās patēriņa grupās, atbilstoši kuriem tiek maksāts atšķirīgs tarifs par resursa sadali. 2020. gadā, neparasti siltu laika apstākļu dēļ, dabasgāzes patēriņš «Daugavpils siltumtīkliem» samazinājās par gandrīz 15%. Šajā sakarā ir mainījies arī AS "Latvijas gāze" sadales tarifs, uzņēmums samaksāja starpību EUR 106 107 apmērā.

2020.gadā PAS “Daugavpils siltumtīkli” par patērēto dabasgāzi norēķinājās ar AS “Latvijas gāze” atbilstoši noslēgtajiem līgumiem. Dabasgāzes gala cenā ietilpst:

- dabasgāzes cena;
- pārvades pakalpojuma cena;
- sadales pakalpojuma cena (mainīgā daļa);
- sadales pakalpojuma fiksētā daļa;
- akcīzes nodoklis.

Sadales pakalpojuma cena tiek aprēķināta pamatojoties uz Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 18.12.2019.padomes lēmumu Nr.197 “Par akciju sabiedrības “Gaso” lietotājiem piemērojamajiem dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma diferencētajiem tarifiem no 2020.gada 1.janvāra” PAS "Daugavpils siltumtīkli" kā dabasgāzes patērētājs maksāja par sadales pakalpojumu 1,0042 EUR/MWh (7.patēretāju grupa). 2020.gadā,  sakarā ar siltākiem laika apstākļiem, dabasgāzes patēriņš samazinājās un uzņēmums pārcēlās no 7. uz 6.patērētāju grupu. Uzņēmuma 2020.gada dabasgāzes patēriņš sastādīja 207561 MWh, bet 7.grupas minimālais līmenis - 210760 MWh.

Izmaksas (106 107 EUR), ko radīja pāreja no vienas patēriņa grupas uz otru, tika apmaksātas 2020. gada decembrī. Šis fakts nekādā veidā neietekmēs apkures tarifa izmaiņas Daugavpils pilsētā..

 Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.