Šobrīd Daugavpilī

Centrālajā parkā sākas dendroloģiskā izpēte Pilsētas ziņas

332
Centrālajā parkā sākas dendroloģiskā izpēte

Izpēti veic Gvido Leiburgs – uzņēmuma „KOKU EKSPERTS” vadītājs, EAC (Eiropas arboristu padomes) sertificēts arborists, Latvijas Dendrologu biedrības sertificēts dendrologs, LAAAB sertificēts ainavu tehniķis,  diplomēts dārznieks, LR dabas eksperts.

Koku  izpēti plānots veikt  no 3. līdz 6. oktobrim (ieskaitot).

Pētījuma uzdevums:

  • veikt dendroloģisko inventarizāciju ar  koku numurēšanu;
  • veikt koku numerāciju dabā, pie katra koka piestiprinot ar cinkotām

naglām speciālus plastmasas numurus ~ 2.5 m augstumā;

  • izvērtēt koku kopējo stāvokli un vērtību;
  • attēlot plānā katra koka atrašanās vietu, piešķirto numuru, vainaga

projekciju, aizsardzības zonu, koka stāvokli;

  • apkopot informāciju par inventarizētajiem kokiem tabulas veidā un

paskaidrojuma rakstā;

  • sagatavot rekomendācijas koku kopšanai.

 

DPPI “Komunālās saimniecības pārvalde”