Šobrīd Daugavpilī

PIEKTĀ UN NOSLĒDZOŠĀ STARPTAUTISKĀ PROJEKTA “VIETĒJĀS SOLIDARITĀTES – GLOBĀLĀS SOLIDARITĀTES TĪKLS” “LOCAL SOLIDARITY – GLOBAL SOLIDARITY NETWORK” TIKŠANĀS BRISELĒ Pilsētas ziņas

262
PIEKTĀ UN NOSLĒDZOŠĀ STARPTAUTISKĀ PROJEKTA “VIETĒJĀS SOLIDARITĀTES – GLOBĀLĀS SOLIDARITĀTES TĪKLS” “LOCAL SOLIDARITY – GLOBAL SOLIDARITY NETWORK” TIKŠANĀS BRISELĒ

Piektā un noslēdzošā starptautiskā tikšanās - “Vietējās solidaritātes – globālās solidaritātes tīkls” “Local solidarity – global solidarity Network” SOLID  projekta ietvaros, notika no 9. līdz 11. oktobrī Briselē (Beļģijā), kurā pulcējās 12 valstu pilsētas, reģioni un pilsoniskās sabiedrības grupas, tai skaitā arī pārstāvji no Daugavpils.

Tikšanās mērķis bija piedalīties projekta noslēguma sanāksmē,  ko īstenoja Žetes kultūras centrs kopā ar partneriem no dažādām Eiropas Savienības valstīm, lai sekmētu starptautisko sadarbību un veicinātu iedzīvotāju demokrātisku un pilsonisku līdzdalību Eiropas Savienības līmenī, attīstot pilsoņu izpratni par Eiropas Savienības politikas veidošanas procesu.

Tikšanās laikā notika Eiropas Parlamenta telpu  un darba procesa iepazīšana klātienē, vietējās valūtas “La Zinne” un “Solidaritātes rokasgrāmatu 2020” prezentācija.  Partneri tika iepazīstināti arī labāko prakšu piemēriem – COOP (biznesa un kultūras centrs bijušās Moulart rūpnīcas dzirnavu telpās) un See U (kultūras centrs kādreizējā militārajā kompleksā),  izrunājot rūpnieciskā mantojuma pielietojumu mūsdienu reālijās Eiropas Savienības projektu ietvaros.

Projekts ir līdzfinansēts no Eiropas Savienības “Eiropa pilsoņiem” programmas - Demokrātiskā iesaistīšanās un sabiedriskā līdzdalības, apakš pasākuma “Pašvaldību tīklojumi” ietvaros.

Vairāk par projektu lasiet šeit.

 

Informāciju sagatavoja: Ivonna Orlova

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Stratēģiskās plānošanas un starptautisko sakaru nodaļas starptautisko projektu koordinatores p.i.

tālr.: 654 76064, e-pasts: ivonna.orlova@daugavpils.lv