Šobrīd Daugavpilī

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028 Pilsētas ziņas

499
Atskaite par būvniecības darbu veikšanu ERAF projekta Nr. 5.6.2.0/17/I/028

Projekta „Daugavpils pilsētas Ziemeļu rūpnieciskās zonas publiskās infrastruktūras attīstība II kārta” ietvaros notiek būvniecības darbi objektos:

  • Mendeļejeva ielas pārbūve posmā no Višķu ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000071614 un ceļa posma pārbūve no Mendeļejeva ielas līdz Ziemeļu industriālās zonas 1.kārtas izbūves robežai, Daugavpilī (Būvuzņēmējs SIA „Ceļi un tilti”),
  • Spaļu ielas pārbūve posmā no Smilškalna ielas līdz zemes gabalam ar kadastra apzīmējumu 05000070506, Daugavpilī (Būvuzņēmējs SIA „Ošukalns”),
  • Jaunas ēkas būvniecība potenciālās ražotnes izvietošanai un infrastruktūras izveide Mendeļejeva ielā 5, Daugavpilī (Būvuzņēmējs PS „PMK un BB”).

Uz doto momentu izpilde attiecīgi sastāda 57%, 56% un 40%.  

Būvniecības darbi ielās sākot no 7.janvāra (Mendeļejeva ielā) un 21.decembra (Spaļu ielā) bija pārtraukti nelabvēlīgo laika apstākļu dēļ (ir iestājies tehnoloģiskais pārtraukums). Būvniecības darbi bija atsākti 24.martā (Mendeļejeva ielā) un 18.martā (Spaļu ielā). Ēkas būvniecības darbi notiek bez pārtraukumiem. 

Objektā notiek regulāras pārbaudes, t.sk. būvuzraudzības un autoruzraudzības darbi. Autoruzraudzību ielu būvobjektos nodrošina SIA „BM projekts”, ēkas būvniecības objektā autoruzraudzību veic SIA „Firma L4”. Savukārt būvuzraudzību visos projekta būvobjektos veic SIA „REM PRO”.

Dotajā atskaite atspoguļoti būvniecības darbi objektos:

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv