Šobrīd Daugavpilī

Atskaite par būvniecības darbu veikšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/035 Pilsētas ziņas

204
Atskaite par būvniecības darbu veikšanu Eiropas Savienības fonda projekta Nr.5.6.2.0/17/I/035

Projekta „Degradēto rūpniecisko teritoriju reģenerācija Daugavpils pilsētas un Ilūkstes novada teritorijās II kārta” ietvaros notiek būvniecības darbi objektos: „Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs SIA „CEĻI UN TILTI”) un „Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034007, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs Ceļu būves firma SIA „BINDERS”).
Būvniecības darbi objektā „Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs SIA „CEĻI UN TILTI”) ir pabeigti un notiek objekta nodošana ekspluatācijā. 08.10.2019. ir parakstīti līgumi par būvniecības darbu veikšanu objektos „Stāvvietu, ietvju pārbūve Valkas ielas rajonā, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs Ceļu būves firma SIA „BINDERS”) un „Stiklu ielas krustojuma ar Jelgavas ielu atjaunošana, Stiklu ielas krustojuma ar Dunduru ielu atjaunošana un Stiklu ielas atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Dunduru ielai, Daugavpilī” (Būvuzņēmējs Ceļu būves firma SIA „BINDERS”), būvniecības darbi Valkas un Stiklu ielās nav uzsākti.

Informatīva tabula:

Nr.p.k.

Būvobjekts

Būvuzņēmējs

Būvuzraugs

Autoruzraugs

Izpilde

1.

Piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūve Marijas ielā, Daugavpilī

SIA „CEĻI UN TILTI”

SIA „RoadLat”

Pilnsabiedrība „LMR projekts”

6%

2.

Iekraušanas un izkraušanas laukuma būvniecība pie dzelzceļa uz zemes gabaliem ar kadastra apzīmējumiem 05000034002, 05000034007, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA „RoadLat”

SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”

22%

3.

Piebraucamo ceļu pārbūve zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 05000034001, Siguldas ielas rajonā, Daugavpilī

SIA „CEĻI UN TILTI”

SIA „RoadLat”

SIA „Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”

100%

4.

Stāvvietu, ietvju pārbūve Valkas ielas rajonā, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA „Fortum”

SIA „Projekts EAE”

Darbi nav uzsākti

5.

Stiklu ielas krustojuma ar Jelgavas ielu atjaunošana, Stiklu ielas krustojuma ar Dunduru ielu atjaunošana un Stiklu ielas atjaunošana posmā no Jelgavas ielas līdz Dunduru ielai, Daugavpilī

Ceļu būves firma SIA „BINDERS”

SIA „Fortum”

SIA „Projekts EAE”

Darbi nav uzsākti

 

Būvniecības darbu fotofiksācija:

1.att. Drenējošās kārta būvniecība Marijas ielā.

 

2.att. Žoga demontāža Marijas ielā.

 

 

     

3.-6.att. Atbalstsienas betonēšana iekraušanas laukumā.

 

 

 

 

Informāciju sagatavoja: Sergejs Gorņiks

Daugavpils pilsētas domes Attīstības departamenta

Projektu nodaļas plānošanas inženieris

tālr.: 654 76062, e-pasts: sergejs.gorniks@daugavpils.lv