DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS DOMES SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS „SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU ATBALSTA FONDA” 2023. GADĀ ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.04.2023, 18:17
  1. Līdzfinansējums biedrībai NVO Padome “Varavīksne”, reģ.Nr.40008119717, EUR 300.00 (trīs simti euro) apmērā dalības braucienam uz Latgales novada XVIII senioru dziesmu un deju svētku festivālu „Rūtoj saule, rūtoj bite” 2023.gada 17.jūnijā, Balvu novadā.
  2. Līdzfinansējums Daudzbērnu ģimenes biedrībai „Lielas ģimenes”, reģ.Nr. 40008288508, EUR 697.50 (seši simti deviņdesmit septiņi euro, 50 centi) apmērā dalības braucienam, lai piedalītos Latvijas Daudzbērnu ģimeņu dienas svētkos, 2023.gadā no 30.aprīļa līdz 1.maijam, Rīgā.

 

N.p.k. Sabiedriskās organizācijas nosaukums Reģistrācijas numurs Projekta nosaukums EUR
1. Biedrības Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Daugavpils nodaļa 50008006662; 90000775087 „Stariņš veselībai” 725
2. Biedrība "Afgāņu veterānu Daugavpils sadraudzības centrs "PEREVAL" 40008243974 „Latvijā dzīvojošo Afgāņu veterānu ģimeņu tradīcijas” 525
3. Biedrība "Saules stariņi" 40008138370 „Organizēt darbnīcu „Ugunsdrošības skola” Ugunsdrošības nodarbības pirmsskolas vecuma bērniem” 525
4. Biedrība "Saules stariņi" 40008138370 „Darbnīca „Izdari pats”” 680
5. Biedrība "Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrība" 40008104139 „AKCDB tēla popularizēšana sabiedrībā. Labas komunikācijas veicināšana starp dažādām paaudzēm, dažādu paaudžu saliedēšana” 480
6. Biedrība "Daugavpils pensionēto pedagogu klubs "Sudraba ābele"" 40008109297 „Daugavpils pilsētas pensionēta pedagogu kluba "Sudraba ābele" aktivitātes 2023.gadā” 367.5
7. Invalīdu biedrības "MĒS KOPĀ SPĒKS" 40008307264 „„Zirgs kā psihologs” un meistarklases” 1400
8. Biedrība "Daugavpils boxing club "Lokomotiv Pro" 40008163448 „Veselīgs dzīvesveids, kā būtiska daļa no mentālās veselības” 435
9. Biedrība "Daugavpils boxing club Lokomotiv Pro" 40008163448 „Ziemassvētku pasākums sporta veterāniem - senioriem „Tā gribas ticēt brīnumam…” kopā!” 390
10. Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība "Ilgas" 40008071196 „Kultūras projekts „Dvēsele, atpūta, māksla” - attīstība 2023.gadā” 1097.55
11. Invalīdu sporta biedrība "SOLIS PLUS" 40008277843 „Kopā mēs esam spēcīgi 2023” 630
12. "Draudzība-K" 40008209103 „Mēs vēlamies justies šeit piederīgi” 1085
13. Biedrība "Dieva Ceļš" 40008266619 „Adaptācija cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas un nodarbošanās, kuri atrodas alkohola un narkotiku atkarībā” 1191.53
14. Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība" 40008002052 „Latvijas politiski represēto dzīves stāsti Daugavpilī” 530
15. Biedrība "Latgaleite" 40008209245 „Projekts Kopienas stiprināšanai – „Brīvprātīgo pikniks” (Dienas centra „Saskarsme” teritorijā)” 785
16. Biedrība NVO Padome "Varavīksne" 40008119717 „Pašizglītošanās un lietderīga aktīvas atpūtas izmantošana ir mūsu dzīves kvalitātes rādītājs” 662.5
17. Biedrība "KRONA" 40008101575 „Senioru starp personu attiecību stiprināšanas veicināšana, kuri ir strādājuši dzelzceļa nozarē, atbalsts viņu aktīvas dzīves pozīcijā, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizācija, sociālais atbalsts, izzinoši un izglītojoši pasākumi” 528.75
18. Biedrība "Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība" 40008086609 „Kopā esam, kopā varam, kopā darām!” 1150
19. Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 „Attīstības skola” 240
20. Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 „Kopā jautri atpūsties” 740
21. Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 „Labo darbu nedēļa „Un sildās sirdis”” 100
22. Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 „Mēs par veselīgu dzīvesveidu” 124.95
23. VAS DAUTEKS pensionāru apvienība "Dauteks pensionāri" 50008079651 „Sabiedrisko organizāciju spēks – saskarsmē” 500
24. Biedrība "Sociālā darba veterānu biedrība "Dzīves prieks"" 40008185958 „Kopā varam paveikt vairāk un labāk” 500
25. Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils teritoriālā organizācija" 40008004000 90000111201 „Mēs gribam būt kopā savā pilsētā” 760
26. Ģimenes atbalsta centrs "Plecu pie pleca" 40008072685 „Vasaras skola bērniem ar uzvedības un funcionāliem traucējumiem (Sagatavots ar Bāriņtiesas un Izglītības pārvaldes atbalstu, kā ļoti aktuāls un pilsētai svarīgs)” 890
27. Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja" 40008002279; 90000399217 „Pirmās Palīdzības apmācības programmas dažādām vecuma grupām ar mērķi stiprināt iedzīvotāju drošību. Pilsētas skolēnu Pirmās Palīdzības sniegšanas sacensības ar skolu komandu piedalīšanos ar mērķi palīdzēt cilvēkiem un sev” 801
28. Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja" 40008002279; 90000399217 „Konkurss – maratons „Sāc aizdomāties tagad. Karjera un Veselība +”” 389
29. Latgales biedrība cilvēkiem ar invaliditāti "FORTE" 40008316337 „Radošā darbnīca bērniem ar invaliditāti un viņu vecākiem. „Prieks kopā veidot krāsainu pasauli”” 818.03
30. Biedrība "Daugavpils neredzīgo biedrība" 40008195104 „Mans spēks ir aktīvs dzīvesveids 2023” 900
31. Daudzbērnu ģimenes biedrība “Lielas ģimenes” 40008288508 „„Gribu kā mamma” Lekciju un praktisko nodarbību cikls daudzbērnu ģimeņu mātes-meitas attiecību stiprināšanai” 1115
32. "Uzticības fonds" 40008082170 "Atkarībām - Nē" 915
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!