DAUGAVPILS PILSĒTAS DOMES SOCIĀLO JAUTĀJUMU KOMITEJAS „SABIEDRISKO ORGANIZĀCIJU ATBALSTA FONDA” 2022.GADĀ ATBALSTĪTIE PROJEKTI

Pēdējo reizi informācija atjaunota 27.06.2022, 12:52
  1. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu Invalīdu biedrībai "MĒS KOPĀ SPĒKS" (reģ.Nr.4000830724) EUR 7890.60 (septiņi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit euro, 60 centi) apmērā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” līdzfinansēšanai.
  2. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu Biedrībai "Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība" (reģ.Nr.40008086609) EUR 76 (astoņi simti deviņi euro,76  centi) apmērā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” līdzfinansēšanai.
  3. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrībai "Ilgas" (reģ.Nr.40008071196) EUR 4287.56 (četri tūkstoši divi simti astoņdesmit septiņi euro, 56 centi) apmērā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” līdzfinansēšanai.
  4. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu Biedrībai Invalīdu sporta klubs "Daugavpils" (reģ.Nr.40008022326) EUR 747.34 (septiņi simti četrdesmit septiņi euro, 34 centi) apmērā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” līdzfinansēšanai.
  5. Piešķirt no Daugavpils pilsētas pamatbudžeta programmas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds” līdzfinansējumu Biedrībai "Daugavpils neredzīgo biedrība" (reģ.Nr.40008195104) EUR 1751.76 (viens tūkstotis septiņi simti piecdesmit viens euro, 76 centi) apmērā aktīvā nodarbinātības pasākuma “Pasākums noteiktām personu grupām” līdzfinansēšanai.

Daugavpils pilsētas domes Centralizētajai grāmatvedībai līdzfinansējumu pārskaitīt biedrībām

N.p.k. Sabiedriskās organizācijas nosaukums Reģistrācijas numurs Projekta nosaukums EUR
1.1 Invalīdu sporta biedrība "SOLIS PLUS" 40008277843 "Kopā mēs esam spēcīgi" 489
1.2 Biedrība "Sociālā darba veterānu biedrība "Dzīves prieks"" 40008185958 "Aktīva dzīve-veselības avots" 400
1.3 Biedrības Latvijas Multiplās sklerozes asociācijas Daugavpils nodaļa 50008006662 "Darbojamies, lai dzīvotu" 637.50
1.4 VAS DAUTEKS pensionāru apvienība "Dauteks pensionāri" 50008079651 "Sabiedrisko organizāciju spēks - saskarsmē" 500
1.5 Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība" 40008002052 "Latvijas politiski represēto dzīves stāsti Daugavpilī" 465
1.6 Biedrība NVO Padome "Varavīksne" 40008119717 "Esi aktīvs savā un pilsētas sabiedriskajā dzīvē" 560
1.7 Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils teritoriālā organizācija" 40008004000 "Mēs gribam būt kopā savā pilsētā" 560
1.8 Biedrība "Saules stariņi" 40008138370 "Radošā EKO skola" 592.50
1.9 Biedrība "Saules stariņi" 40008138370 "Darbnīca "Pētnieku klubs"" 610
1.10 Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 "Attīstības skola" 242.50
1.11 Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 "Kopā jautri atpūsties" 712.50
1.12 Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 "Labo darbu nedēļa "Dalies ar sirds siltumu"" 100
1.13 Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 "Sports - tā ir mana dzīve" 169.75
1.14 Biedrība "Latgaleite" 40008209245 "Kvesti brīvā dabā Daugavpils apkaimju teritorijā mazaizsargātam personām- senioriem" 420
1.15 Biedrība "Daugavpils pensionēto pedagogu klubs "Sudraba ābele"" 40008109297 "Daugavpils pilsētas pensionēta pedagogu kluba "Sudraba ābele" aktivitātes 2022.gadā" 255
1.16 Biedrība "Dieva Ceļš" 40008266619 "Adaptācija cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas un nodarbošanās, kuri atrodas alkohola un narkotiku atkarībā" 703.50
1.17 Biedrība "Punktu brālība" 40008235464 "Brīvais laiks ar pievienoto vērtību" 388.75
1.18 Ģimenes atbalsta centrs "Plecu pie pleca" 40008072685 "Radošās un attīstošās darbnīcas bērniem "Darbīgā vasara"" 700
1.19 Biedrības Invalīdu sporta klubs "Daugavpils" 40008022326 "ES - VARU, ES - GRIBU, ES - PROTU” 825.88
1.20 Biedrība "Daugavpils neredzīgo biedrība" 40008195104 "Mans spēks ir aktīvs dzīvesveids 2022" 816.14
1.21 Biedrība "Daugavpils boxing club "Lokomotiv Pro" 40008163448 "Veselīgs dzīvesveids, kā būtiska daļa no mentālās veselības" 450
1.22 Biedrība "Daugavpils boxing club Lokomotiv Pro" 40008163448 "Ziemassvētku pasākums sporta veterāniem - senioriem "Tā gribas ticēt brīnumam…" kopā!" 345
1.23 Biedrība "Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja" 40008002279 "Pirmās Palīdzības apmācības programmas dažādām vecuma grupām ar mērķi stiprināt iedzīvotāju drošību. Pilsētas skolēnu Pirmās Palīdzības sniegšanas sacensības ar skolu komandu piedalīšanos ar mērķi palīdzēt cilvēkiem un sev" 652.60
1.24 Biedrība "Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrība" 40008104139 "AKCDB tēla popularizēšana sabiedrībā. Labas komunikācijas veicināšana starp dažādām paaudzēm, dažādu paaudžu saliedēšana" 860
1.25 Biedrība “Woman” 40008157371 "Paaudžu mijiedarbības projekts "Tuvāk viens otram"" 400
1.26 Biedrība "Psiholoģiskās korekcijas darbnīca "Veselības skola" 40008162705 "Trešās paaudzes veselīga dzīvesveida akadēmija 2022" 450
1.27 Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība "Ilgas" 40008071196 Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība "Ilgas" - attīstība 2022. Projekts "Aktivitāte ir veselība" 687.44
1.28 Biedrība "Afgāņu veterānu Daugavpils sadraudzības centrs "PEREVAL" 40008243974 "Draudzība bez robežām" 510
1.29 Biedrība "KRONA" 40008101575 "Senioru starp personu attiecību stiprināšanas veicināšana, kuri ir strādājuši dzelzceļa nozarē, atbalsts viņu aktīvās dzīves pozīcijā, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizācija, sociālais atbalsts, izzinoši un izglītojoši pasākumi" 415
1.30 Biedrība “MARWELL” 50008305231 “ES ĒDU PAREIZI” 135
1.31 Daudzbērnu ģimenes biedrība “Lielas ģimenes” 40008288508 „Veselīga orientēšanās spēle ģimenes dienas ietvaros Daugavpilī „Draudzīga ģimene”” 900
1.32 "Uzticības fonds" 40008082170 "Atkarībām - Nē" 904.98
1.33 Biedrība "Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība" 40008086609 "Kopā esam, kopā varam, kopā darām!" 851
1.34 Invalīdu biedrības "MĒS KOPĀ SPĒKS" 40008307264 "Debesis bez robežām" 600
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!