Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” 2021.gadā atbalstītie projekti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 17.08.2021, 11:40
N.p.k. Sabiedriskās organizācijas nosaukums Reģistrācijas numurs Projekta nosaukums EUR
1. VAS DAUTEKS pensionāru apvienība "Dauteks pensionāri" 50008079651 Sabiedrisko organizāciju spēks - saskarsmē 550
2. Invalīdu sporta biedrība "SOLIS PLUS" 40008277843 Pārmaiņu laiks 645
3. Biedrības Invalīdu sporta klubs "Daugavpils" 40008022326 Latviešu valodas nodarbības personām ar invaliditāti 300
4. Biedrība "Sociālā darba veterānu biedrība "Dzīves prieks"" 40008185958 "Nenoveco veterānu dvēsele" 300
5. Biedrība "Daugavpils boxing club Lokomotiv Pro" 40008163448 "Dzīvo droši. Dzīvo vesels" 455
6. Biedrība "KRONA" 40008101575 Senioru starp personu attiecību stiprināšanas veicināšana, kuri ir strādājuši dzelzceļa nozarē, atbalsts viņu aktīvās dzīves pozīcijā, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizācija, sociālais atbalsts, izzinoši un izglītojoši pasākumi 500
7. Biedrība "Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrība" 40008104139 AKCDB tēla popularizēšana sabiedrībā. Labas komunikācijas veicināšana starp dažādām paaudzēm, dažādu paaudžu saliedēšana 850
8. Biedrība "Daugavpils boxing club Lokomotiv Pro" 40008163448 Ziemassvētku pasākums sporta veterāniem - senioriem "mani Ziemassvētki" 2021 365
9. Biedrība "Dieva Ceļš" 40008266619 Adaptācija cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas un nodarbošanās, kuri atrodas alkohola un narkotiku atkarībā 850
10. Biedrība "Daugavpils neredzīgo biedrība" 40008195104 Mans spēks ir aktīvs dzīvesveids 2021 894.90
11. Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 "Kopā jautri atpūsties" 660
12. Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 Labo darbu nedēļa "Radām sirdīs prieku" 150
13. Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 Attīstības skola 180
14. Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 "Rūpes par veselību" 150
15. Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils teritoriālā organizācija" 40008004000 Mēs gribam būt kopā savā pilsētā 710
16. Biedrība "Daugavpils pensionēto pedagogu klubs "Sudraba ābele"" 40008109297 Daugavpils pilsētas pensionēta pedagogu kluba "Sudraba ābele" aktivitātes 2021.gadā 172.50
17. Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība" 40008002052 Latvijas politiski represēto dzīves stāsti Daugavpilī 260
18. Biedrība" Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja" 40008002279 Skolēnu Pirmās Palīdzības sniegšanas sacensības ar pārrobežu sadarbības partneru komandu piedalīšanos "Es protu un varu palīdzēt!" 527.60
19. Biedrība" Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja" 40008002279 Konkurss - maratons "Sāc aizdomāties tagad. Karjera un veselība" 383
20. Biedrība "Saules stariņi" 40008138370 Mākslas darbnīca "Skaistie burti" 400
21. Biedrība "Saules stariņi" 40008138370 Darbnīca "Mēs Rokmūzikā" 500
22. Biedrība "Pensionāru biedrība "DauER"" 40008109371 Biedrības "DauER" rosinājums pensionāriem aizstāvēt savas tiesības par cilvēku cienīgu dzīvi 630
23. Biedrība NVO Padome "Varavīksne" 40008119717 Mūsu ieguldījums un atbalsts pilsētai 700
24. Biedrība "Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība" 40008086609 "Kopā esam, kopā varam, kopā darām!" 985
25. Biedrība "Psiholoģiskās korekcijas darbīca "Veselības skola" 40008162705 "Trešās paaudzes veselīga dzīvesveida akadēmija 2021" 640
26. Biedrība "Punktu brālība" 40008235464 Svinam Čiekuru ielas svētkus radoši un izglītojoši! 600
27. Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība "Ilgas" 40008071196 Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība "Ilgas" - attīstība 2021. Projekts "Aktivitāte ir veselība" 500
28. Biedrība "Afgāņu veterānu Daugavpils sadraudzības centrs "PEREVAL" 40008243974 Dzīve pēc kara 595
29. "Uzticības fonds" 40008082170 "Atkarībām - Nē" 600
30. Biedrība “Latgaleite” 40008209245 Mēs gribam būt saprasti 583
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!