Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” 2020.gadā atbalstītie projekti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 12.08.2021, 17:01
N.p.k. Sabiedriskās organizācijas nosaukums Reģistrācijas numurs Projekta nosaukums EUR
1.1 Biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" Daugavpils reģionālā biedrība (struktūrvienība) 40008000615 Struktūrvienības reģ.kods 90010808060 "Dzīvot kustībā!" 400,00
1.2 VAS DAUTEKS pensionāru apvienība "Dauteks pensionāri" 50008079651 “Sabiedrisko organizāciju spēks – saskarsmē” 370,00
1.3 Invalīdu sporta biedrība "SOLIS PLUS" 40008277843 Spartakiāde "Esi aktīvs mūsu pilsētā" cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invaliditāti. 220,00
1.4 Invalīdu sporta biedrība "SOLIS PLUS" 40008277843 Spartakiāde "Esi aktīvs mūsu pilsētā" cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un invaliditāti. 220,00
1.4 Biedrības Invalīdu sporta klubs "Daugavpils" 40008022326 Latviešu valodas nodarbības personām ar invaliditāti 200,00
1.5 Biedrība "Sociālā darba veterānu biedrība "Dzīves prieks"" 40008185958 "Mēs svinam gadadienu" 240,00
1.6 Biedrība "Daugavpils boxing club Lokomotiv Pro" 40008163448 "Dzīvo droši. Dzīvo vesels" 354,00
1.7 Biedrība "Daugavpils boxing club Lokomotiv Pro" 40008163448 "Mani Ziemassvētki" 475,00
1.8 Biedrība "Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrība" 40008104139 AKCDB tēla popularizēšana sabiedrībā. Labas komunikācijas veicināšana starp dažādām paaudzēm, dažādu paaudžu saliedēšana 600,00
1.9 Biedrība "KRONA" 40008101575 Senioru starp personu attiecību stiprināšanas veicināšana, kuri ir strādājuši dzelzceļa nozarē, atbalsts viņu aktīvās dzīves pozīcijā, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizācija, sociālais atbalsts, izzinoši un izglītojoši pasākumi 490,00
1.11 Biedrība "Dieva Ceļš" 40008266619 Adaptācija cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas un nodarbošanās, kuri atrodas alkohola un narkotiku atkarībā 770,00
1.12 Biedrība "Daugavpils neredzīgo biedrība” 40008195104 “Mans spēks ir aktīvs dzīvesveids” 760,00
1.13 Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 "Vienotība ir mūsu spēks" 485,00
1.14 Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 Labo darbu nedēļa "Un sildās sirdis" 100,00
1.15 Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 "Veselības ābece" 125,00
1.17 Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils teritoriālā organizācija" 40008004000 Struktūrvienības reģ.kods 90000111201 “Mēs gribam būt kopā savā pilsētā” 700,00
1.18 Biedrība "Daugavpils pensionēto pedagogu klubs "Sudraba ābele"" 40008109297 Daugavpils pilsētas pensionēta pedagogu kluba "Sudraba ābele" aktivitātes 2020.gadā 150,00
1.19 Biedrība "Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība" 50008005101 "Ļeņingradas blokādes piemiņas iemūžināšana" 250,00
1.20 Biedrība "Latvijas Politiski represēto apvienība" 40008002052 Latvijas politiski represēto dzīves stāsti Daugavpilī 320,00
1.21 Biedrība" Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja" 40008002279 Struktūrvienības reģ.kods 90009466509 Skolēnu Pirmās Palīdzības sniegšanas sacensības ar pārrobežu sadarbības partneru komandu piedalīšanos "Es protu un varu palīdzēt!" 690,00
1.22 Biedrība" Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja" 40008002279 Struktūrvienības reģ.kods 90009466509 Konkurss - maratons "Sāc aizdomāties tagad. Karjera un veselība" 450,00
1.23 Biedrība "Saules stariņi" 40008138370 Mākslas darbnīca "Neapzinātie zemapziņas raksti" 360,00
1.24 Biedrība "Saules stariņi" 40008138370 Organizēt darbnīcu "Uguns - draugs, uguns - postītājs". Ugunsdrošības nodarbības pirmskolas vecuma bērniem 700,00
1.25 Biedrība "Pensionāru biedrība "DauER"" 40008109371 Biedrības "DauER" rosinājums pensionāriem aizstāvēt savas tiesības par cilvēku cienīgu dzīvi 500,00
1.26 Biedrība NVO Padome "Varavīksne" 40008119717 "Mūsu pieredze, prasmes, zināšana un dzīves gudrība 835,00
1.27 Biedrība "Draudzība - K" 40008209103 Daugavpils pilsētas Križu mikrorajona pensionāru aktivitātes 2020.gadā 150,00
1.28 Biedrība "Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība" 40008086609 "Kopā esam, kopā varam, kopā darām!" 773,00
1.29 Biedrība "Psiholoģiskās korekcijas darbnīca "Veselības skola" 40008162705 "Trešās paaudzes veselīga dzīvesveida akadēmija 2020" 790,00
1.30 Biedrība "Punktu brālība" 40008235464 Svinam Čiekuru ielas svētkus radoši un izglītojoši! 600,00
1.31 Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība "Ilgas" 40008071196 Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība "Ilgas" - attīstība 2020. Projekts "Aktivitāte ir veselība" 535,00
1.32 Biedrība "Afgāņu veterānu Daugavpils sadraudzības centrs "PEREVAL" 40008243974 “Piemiņa, draudzība, miers” 685,00
1.33 Biedrība "Uzticības fonds" 40008082170 "Atkarībām - Nē" 820,00
1.34 Biedrība "Latgaleite" 40008209245 "Gadi neliedz mums vēl jauniem būt" 800,00
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!