Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” 2019.gadā atbalstītie projekti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 16.04.2019, 17:44
  1. gada projektiem sociālo problēmu risināšanai, veselības un veselīga dzīves veida popularizēšanai ieplānotie naudas līdzekļi ir 36300 EUR.

Izskatīšanai konkursa kārtībā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika iesniegti 33 sabiedrisko organizāciju pieteikumi. Kopējā pieprasītā summa ir 25925,22 EUR.

Izskatot pieteikumus Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdē, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2019.gada 4.aprīļa sēdē un Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 11.aprīļa sēdē, tika nolemts finansējumu piešķirt 33 pieteikumiem. Kopējais piešķirtā līdzfinansējuma apjoms ir 18725,49 eiro.:

 

N.p.k. Sabiedriskās organizācijas nosaukums Reģistrācijas numurs Projekta nosaukums EUR
1.1. Biedrības "Latvijas Nedzirdīgo savienība" Daugavpils reģionālā biedrība (struktūrvienība) 90010808060 Varam, tāpēc arī darām! 655,00
1.2. VAS DAUTEKS pensionāru apvienība "Dauteks pensionāri" 50008079651 Sabiedrisko organizāciju spēks - saskarsmē 680,00
1.3. Invalīdu sporta biedrība "SOLIS PLUS"" 40008277843 Esi aktīvs mūsu pilsētā 700,00
1.4. Biedrības Invalīdu sporta klubs "Daugavpils" 40008022326 Latgales XXVII invalīdu sporta spēles 770,00
1.5. Biedrība "Sociālā darba veterānu biedrība "Dzīves prieks"" 40008185958 Veterāni nesaņem veco dvēseli 315,00
1.6. Biedrība "Daugavpils boxing club Lokomotiv Pro" 40008163448 Dzīvo droši. Dzīvo vesels 331,00
1.7. Biedrība "Daugavpils boxing club Lokomotiv Pro" 40008163448 Mani Ziemassvētki 300,00
1.8. Biedrība "Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpils biedrība" 40008104139 AKCDB tēla popularizēšana sabiedrībā. Labas komunikācijas veicināšana starp dažādām paaudzēm, dažādu paaudžu saliedēšana 1065,00
1.9 Biedrība "Latvijas Multiplās sklerozes asociācija" 50008006662 Prieks darboties 1025,00
1.10. Biedrība "KRONA" 40008101575 Senioru starp personu attiecību stiprināšanas veicināšana, kuri ir strādājuši dzelzceļa nozarē, atbalsts viņu aktīvās dzīves pozīcijā, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizācija, sociālais atbalsts, izzinoši un izglītojoši pasākumi 820,00
1.11. Biedrība "Dieva Ceļš" 40008266619 Adaptācija cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas un nodarbošanās, kuri atrodas alkohola un narkotiku atkarībā 1183,50
1.12. Biedrība "Daugavpils neredzīgo biedrība" 40008195104 Mans spēks ir aktīvs dzīvesveids 733,24
1.13. Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 Kopā ar draugiem vienmēr jautrāk! 583,00
1.14. Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 Labo darbu nedēļa 100,00
1.15. Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 Attīstības skola 200,00
1.16. Biedrība "Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome" 40008256396 Mēs par veselīgo dzīvesveidu! 160,00
1.17. Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils teritoriālā organizācija" 40008004000 Mēs gribam būt kopā savā pilsētā 625,00
1.17. Biedrība "Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils teritoriālā organizācija" 40008004000 Mēs gribam būt kopā savā pilsētā 625,00
1.18. Biedrība "Daugavpils pensionēto pedagogu klubs "Sudraba ābele"" 40008109297 Daugavpils pilsētas pensionēta pedagogu kluba "Sudraba ābele" aktivitātes 2019.gadā 221,25
1.19. Biedrība "Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība" 50008005101 Ļeņingradas blokādes piemiņas iemūžināšana 370,00
1.20. Biedrība " Latvijas Politiski represēto apvienība" 40008002052 Latvijas politiski represēto dzīves stāsti Daugavpilī 370,00
1.21. Biedrība" Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja" 40008002279 Pilsētas skolēnu Pirmās palīdzības sniegšanas sacensības ar pārrobežu sadarbības partneru komandu piedalīšanos "Es protu un varu palīdzēt!" 670,00
1.22. Biedrība" Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja" 40008002279 Konkurss - maratons "Sāc aizdomāties tagad. Karjera un veselība" 400,00
1.23. Biedrība "Saules stariņi" 40008138370 Organizēt darbnīcu "Dāvanas ar prieku" 400,00
1.24. Biedrība "Saules stariņi" 40008138370 Bungu terapija 580,00
1.25. Biedrība "Pensionāru biedrība "DauER"" 40008109371 Biedrības "DauER" rosinājums pensionāriem aizstāvēt savas tiesības par cilvēku cienīgu dzīvi 652,50
1.26. Biedrība NVO Padome "Varavīksne" 40008119717 Mūsu pieredze, prasmes, zināšana un dzīves gudrība - mīļotajai pilsētai 1100,00
1.27. Biedrība "Integrum Plus" 40008222544 "Roku rokā". Sociālās atstumtības risku mazināšanas un sociālās iekļaušanas veicināšanas projekts 330,00
1.28. Biedrība "Draudzība - K" 40008209103 Daugavpils pilsētas Križu mikrorajona pensionāru aktivitātes 2019.gadā 550,00
1.29. Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība" 40008086609 "Cilvēkiem ar invaliditāti draudzīgo vides izveide un kopēja dzīve tajā" 691,00
1.30. Psiholoģiskās korekcijas darbnīca "Veselības skola" 40008162705 Trešās paaudzes veselīga dzīvesveida akadēmija 960,00
1.31. Biedrība "Punktu brālība" 40008235464 Laimīga bērnība bez šķēršļiem 185,00
1.32. Biedrība "Latgaleite" 40008209245 Vērtīgu padomu skola 470,00
1.33. Biedrība “Afgāņu veterāņu Daugavpils sadraudzības centrs "PEREVAL" 40008243974 Lai vienmēr pasaulē ir miers 530,00
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!