Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda” 2018.gadā atbalstītie projekti

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.06.2018, 15:55

2018. gada projektiem sociālo problēmu risināšanai, veselības un veselīga dzīves veida popularizēšanai  ieplānotie naudas līdzekļi ir 26500 eiro.

Izskatīšanai konkursa kārtībā Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika iesniegti 36 sabiedrisko organizāciju pieteikumi. Kopējā pieprasītā summa ir 33255,76 EUR.

Izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika iesniegts 1 sabiedriskās organizācijas pieteikums par līdzfinansējuma piešķiršanu plānotajam projektam. Kopējā pieprasītā summa ir 3000,00 EUR.

2018.gadā izskatīšanai Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas sēdē tika iesniegts 1 sabiedriskās organizācijas pieteikums par līdzfinansējumā piešķiršanu aktivitātes braucienam. Kopējā pieprasītā summa ir 172,42 EUR.

Izskatot pieteikumus Daugavpils pilsētas domes Sociālo jautājumu komitejas 2018.gada 15.marta sēdē, Daugavpils pilsētas domes Finanšu komitejas 2018.gada 15.marta sēdē un Daugavpils pilsētas domes 2018.gada 22.marta sēdē, tika nolemts finansējumu piešķirt 37 pieteikumiem. Kopējais piešķirtā līdzfinansējuma apjoms ir 22282,72 eiro.:

N.p.k. Sabiedriskās organizācijas nosaukums Reģistrācijas numurs Projekta nosaukums EUR
1.1 Biedrība” Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja” 40008002279 Konkurss – maratons “Sāc aizdomāties tagad. Karjera un Veselība” 500,00
1.2 Biedrība” Latvijas Sarkanais krusts Daugavpils pilsētas komiteja” 40008002279 Pilsētas skolēnu Pirmās Palīdzības sniegšanas sacensības ar pārrobežu sadarbības partneru komandu piedalīšanos 709,00
1.3 Biedrība “Ļeņingradas blokādes iedzīvotāju Daugavpils sabiedrība” 50008005101 Ļeņingradas blokādes piemiņas iemūžināšana 325,00
1.4 Biedrība “Daugavpils vingrošanas skola “Harmonia”” 40008213043 Latvijas simtgade sportā 435,00
1.5 Biedrība “Daugavpils boxing club Lokomotiv Pro” 40008163448 Dzīvo droši. Dzīvo vesels. 291,00
1.6 Biedrība “Pensionāru biedrība “DauER”” 40008109371 Biedrības “DauER” rosinājums pensionāriem aizstāvēt savas tiesības par cilvēku cienīgu dzīvi 450,00
1.7 Biedrība “Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome” 40008256396 Labo darbu nedēļa 195,00
1.8 Biedrība “Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome” 40008256396 Atpūšamies kopā, - atpūšamies draudzīgi un jautri 478,00
1.9 Biedrība “Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome” 40008256396 Attīstības skola 186,00
1.10. Biedrība “Neredzīgo biedrības ciemata iedzīvotāju padome” 40008256396 Mēs ar sportu draudzējamies, tāpēc esam veseli 241,00
1.11 Biedrība “Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” 40008086609 Brīvā laika pavadīšanas un kvalitātes uzlabošanas iespējas 780,00
1.12 Biedrība “Antihitleriskās koalīcijas cīnītāju Daugavpilsls biedrība” 40008104139 AKCDB tēla popularizēšana sabiedrībā. Labas komunikācijas veicināšana starp dažādām paaudzēm, dažādu paaudžu saliedēšana. 770,00
1.13 Biedrība “Sociālā darba veterānu biedrība “Dzīves prieks”” 40008185958 Lai dzīvo Latvija 160,00
1.14 Biedrība “ KRONA” 40008101575 Senioru starp personu attiecību stiprināšanas veicināšana,kuri ir strādājuši dzelzceļa nozarē, atbalsts viņu aktīvas dzīves pozīcijā, veselīga un aktīva dzīvesveida popularizācija, sociālais atbalsts, izzinoši un izglītojoši pasākumi, kuri veltīti Latvijas simtgadei. 467,50
1.15 Biedrība “ Latvijas Politiski represēto apvienība” 40008002052 Latvijas politiski represēto dzīvesstāsti Daugavpilī 375,00
1.16 Biedrība “Daugavpils pensionēto pedagogu klubs “Sudraba ābele”” 40008109297 2018.gada pensionēto pedagogu kluba “Sudraba ābele” aktivitātes 221,25
1.17 Biedrība “Posternakas deju skola” 40008268588 Standartdeju tērpu (kleitu un fraku) iegāde biedrības šova programmai 2018. gada pilsētas svētkos. 585,00
1.18 Biedrība “Zirgu sporta cienītāju bērnu klubs” 40008068904 Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds 1000,00
1.19 Biedrība “Latvijas Neredzīgo biedrības Daugavpils teritoriālā organizācija” 40008004000 Mēs gribam būt kopā savā pilsētā 1040,00
1.20 Biedrība “Draudzība-K” 40008209103 Daugavpils pilsētas Križu mikrorajona pensionāru aktivitātes 2018.gadā 457,50
1.21 Biedrība “Latvijas Multiplās sklerozes asociācija” 50008006662 Drauga plecs 975,00
1.22 Biedrība “Latgaleite” 40008209245 “Daugavpils-maza daļiņa Latvijas sirds” (2017g.projekta turpinājums) 400,00
1.23 VAS DAUTEKS pensionāru apvienība “Dauteks pensionāri” 50008079651 Ar aktīvu piedalīšanos pilsētas dzīvē biedrības “Dauteks” pensionāri cienīgī sagaidīts Latvijas 100-simtgadi 550,00
1.24 Biedrība “Saules stariņi” 40008138370 Organizēt darbnīcu “TAUTAS MUZICĒŠANA” 693,00
1.25 Biedrība “Saules stariņi” 40008138370 Organizēt darbnīcu “Prasmīgās rociņas” 600,00
1.26 Biedrība NVO Padome “Varavīksne” 40008119717 Mūsu pieredze – mīļotajai pilsētai 860,00
1.27 Biedrība “Dieva Ceļš” 40008266619 Adaptācija cilvēkiem bez noteiktas dzīvesvietas un nodarbošanās kuri atrodas alkohola un narkotiku atkarībā 948,00
1.28 Biedrība “Punktu brālība” 40008235464 “Spēka un iedvesmas avots dzimtajā zemē” 292,50
1.29 Biedrība “Daugavpils boxing club Lokomotiv Pro” 40008163448 “Mani Ziemassvētki” 400,00
1.30 Biedrība “Invalīdu ar kustību traucējumiem biedrība “Ilgas”” 40008071196 I.B.”Ilgas” 328,55
1.31 Biedrība “Psiholoģiskās korekcijas darbnīca “Veselības skola”” 40008162705 Trešās paaudzes veselīga dzīvesveida akadēmija 650,00
1.32 Biedrība “Afgāņu veterānu Daugavpils sadraudzības centrs “PEREVAL”” 40008243974 Biedrības biedru iesaistīšana pasākumiem, kurus rīko Daugavpils pašavaldība un biedrība. Veselo dzīves veidu uzturēšana, ģimenes stiprināšana, kulturālo līmeni palielināšanās. 580,00
1.33 Biedrība “Daugavpils krievu nacionālās kultūras biedrība” 40008043084 Pareizticīgo kapu pieminekļa atjaunošana 179,00
1.34 Biedrība “Daugavpils pilsētas pensionāru apvienība” 40008096128 Līdzdalībai nav vecuma (turpinājums 2018.gadā) 1000,00
1.35 Biedrība “Daugavpils neredzīgo biedrība” 40008195104 Subsidēta darbavieta “Izaugsme un nodarbinātība” 988,00
1.36 Biedrība ““Daugavpils pilsētas invalīdu biedrība” 40008086609 “Pasākums noteiktām personu grupām” 3000,00
1.37 Biedrība “ Latvijas Politiski represēto apvienība” 40008002052 Latvijas politiski represēto apvienības konference Rīga 172,42
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!