Šobrīd Daugavpilī

Skolēnu uzņemšanas kārtība 10.klasē Izglītības ziņas

258
Skolēnu uzņemšanas kārtība 10.klasē

No šā gada pilsētas vidusskolās ieviesti uzņemšanas noteikumi, kuros ir obligātā prasība – vidusskolā 10.klasē uzņems tikai tos skolēnus, kuriem 9.klases valsts pārbaudes darbā matemātikā, svešvalodā un latviešu valodā vērtējums nav zemāks par 5 ballēm un mazākumtautību skolās izglītojamo rezultāts centralizētajā eksāmenā latviešu valodā nav zemāks kā 46%. Skolās 10.klase tiks atvērta, ja tajā ir vismaz 22 skolēni.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā www.izglitiba.daugavpils.lv ir vietne ar informāciju par īstenotajām izglītības programmām un uzņemšanas noteikumiem 10.klasē visās pilsētas vidusskolās: http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/Uznemsana_10klase/190312_Uznemsanas_kartiba_10kl.pdf