Šobrīd Daugavpilī

Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 14.01.2022. Izglītības ziņas

262
Situācija Daugavpils pilsētas vispārizglītojošajās izglītības iestādēs uz 14.01.2022.

Gan skolās, gan pirmsskolās mācību process notiek klātienē, tomēr šajā nedēļā Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde no izglītības iestādēm saskaņošanai saņēma daudz vairāk rīkojumus par attālinātā mācību procesa noteikšanu individuāli, daļai klases/grupas, kā arī visai klasei/grupai un pat visai izglītības iestādei.

Laika posmā no 10.-14.janvārim saņemtie rīkojumi norāda, ka karantīna visai klasei/grupai bija noteikta 54 klasēm (1.-6.klašu posmā divpadsmit skolu 35 klasēm; 7.-9.klašu posmā desmit skolu 18 klasēm; 10.-12.klašu posmā vienas skolas 1 klasei) un vienas pirmsskolas 1 grupai (pagājušajā nedēļā karantīna bija noteikta trīs skolu 4 klasēm 1.-6.klašu grupā un vienas pirmsskolas 1 grupai), savukārt karantīna daļai klases/grupas bija noteikta 21 klasei (1.-6.klašu posmā četru skolu 10 klasēm; 7.-9.klašu posmā trīs skolu 5 klasēm; 10.-12.klašu posmā trīs skolu 6.klasēm) un divu pirmsskolu 1 grupām (pagājušajā nedēļā karantīna bija noteikta divu skolu 2 klasēm: 1.-6.klašu posmā  vienas skolas 1 klasei un 10.-12.klašu posmā vienas skolas 1 klasei, kā arī trīs pirmsskolu 4 grupām).

Apkopojot kopējo statistisko informāciju no iepriekšējām nedēļām līdz nākamajai pirmdienai, redzams, ka uz 17.01.2022.:

  • karantīna visai iestādei noteikta vienai pirmsskolai;
  • karantīna visai klasei noteikta 59 klasēm: 1.-6.klašu posmā divpadsmit skolu 41 klasei; 7.-9.klašu posmā septiņu skolu 17 klasēm; 10.-12.klašu posmā vienas skolas 1 klasei. Pavisam pilsētas skolās no 1.-12.klasei ir 350 klašu komplekti, līdz ar to redzams, ka uz 17.01.2022. karantīna noteikta 16,86% klašu no kopējā klašu komplektu skaita, kas ir daudz vairāk, nekā pagājušajā nedēļā (uz 10.01.2022. karantīna bija noteikta trīs skolu 4 klasēm 1.-6.klašu posmā, kas ir 1,14% klašu no kopējā klašu komplektu skaita);
  • karantīna visai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta vienas pirmsskolas 1 grupai (uz 10.01.2022. – nevienas pirmsskolas nevienai grupai);
  • karantīna daļai klases noteikta 22 klasēs: 1.-6.klašu posmā četru skolu 10 klasēm; 7.-9.klašu posmā divu skolu 6 klasēm; 10.-12.klašu posmā četru skolu 6 klasēm (uz 10.01.2022. – 2 klasēm: 1.-6.klašu posmā vienas skolas 1 klasei; 10.-12.klašu posmā vienas skolas 1 klasei);
  • karantīna daļai 5-6gadīgo bērnu grupai noteikta trīs pirmsskolu 4 grupām (uz 10.01.2022. – trīs pirmsskolu 4 grupām).

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde