Šobrīd Daugavpilī

Noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā” Izglītības ziņas

540
Noslēdzies Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss “Mana zeme skaistā”

Latvijas pilsētās un novados norisinās projekts “Latvijas skolu jaunatnes fotokonkurss ”Mana zeme skaistā””, kura mērķis ir stiprināt Latvijas skolu jaunatnē piederības sajūtu un mīlestību pret savu zemi, īstenojot mūsdienu tehniskām iespējām atbilstošas radošās aktivitātes. Konkursa mērķa auditorija ir skolēni no 1. līdz 12.klasei.

Noslēgusies projekta būtiskākā aktivitāte  – fotokonkurss, kura ietvaros skolēni tika aicināti uzņemt Latviju raksturojošas fotogrāfijas, izmantojot mobilos telefonus un fotoaparātus. Konkursa darbu iesniegšana notika projekta interneta vietnē www.manazemeskaista.lv, kur skolēniem bija iespēja ievietot savu attēlu pie sava novada vai pilsētas, skolas un klases. Mājaslapas apmeklētājiem bija iespēja nobalsot par labākajiem attēliem.

“Latvijas skolu jaunatnes fotokonkursā ”Mana zeme skaistā”” piedalījās Daugavpils Stropu pamatskola - attīstības centrs, Daugavpils Centra vidusskola, J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola, Daugavpils tehnikums, Daugavpils 10.vidusskola, Daugavpils Krievu vidusskola - licejs un Daugavpils Vienības pamatskola.

Visvairāk balsu saņēmušo skolēnu darbi tiks izgatavoti kā foto gleznas un izstādīti skolās, lai tos demonstrētu plašai sabiedrībai. Projekta noslēgumā foto gleznas kā dāvinājums nonāks skolu īpašumā, ar skolēnu radošo darbu palīdzību parādot Latvijas skaistumu mācību iestādēs.

Projekta darba grupa nodrošina visu aktivitāšu realizēšanu projekta ietvaros – skolēnu iesaistīšanu konkursā, konkursa administrēšanu, skolēnu darbu izgatavošanu, foto gleznu nogādāšanu skolās, autoru apbalvošanu un konkursa publicitāti.

Foto gleznu izsniegšana skolām un autoru apbalvošana  plānota no 2019. gada 1.marta līdz 2019.gada 30.aprīlim.

Konkursa rezultātus un visvairāk balsu saņēmušos skolēnu darbus aicinām aplūkot projekta mājaslapā: www.manazemeskaista.lv sadaļā Darbi.

Lai projekts norisinātos veiksmīgi, nozīmīgs ir uzņēmēju atbalsts. Projekta darba grupa saka paldies SIA “Regula Baltija” un AS "Daugavpils Spec. ATU".

Aicinām noskatīties arī projekta ietvaros tapušo video: https://www.youtube.com/watch?v=wEOo-MZDAcw

Leposimies ar Latvijas skaistumu kopā!

 

“Mana zeme skaistā” projekta darba grupa