Nākamo pirmklasnieku reģistrācija turpināsies līdz 31.augustam Izglītības ziņas

236
Nākamo pirmklasnieku reģistrācija turpināsies līdz 31.augustam

No 1.februāra līdz 29.februārim Daugavpils valstspilsētas pašvaldības skolās notika nākamo pirmklasnieku pamatreģistrācija. Uz 29.februāra plkst15.00 apkopotie dati liecina, ka pilsētas skolās jau tagad pieteikti 814 nākamie pirmklasnieki (kas pagaidām ir par 72 mazāk, nekā šajā mācību gadā. Topošie pirmklasnieki pārsvarā ir dzimuši 2017.gadā – 751 bērns, bet pēc vecāku izvēles uz skolu dosies arī 33 sešgadnieki, t.i., 2018.gadā dzimušie bērni, un 30 bērni, kuri sasnieguši 8 gadu vecumu.

Aicinājumam iesniegt dokumentus ar drošu elektronisko parakstu šogad atsaucās 344 vecāki (aizbildņi), bet pagājušajā gadā – 275. Savukārt klātienē tika pieteikti 470 nākamie pirmklasnieki.

Piesakot bērnu skolai, pavisam 428 vecāki izmantoja arī piedāvātās priekšrocības:

  • priekšrocību izglītojamiem izglītības iestādē, kurā tie apguvuši pirmsskolas izglītības programmu, saņemti 125 pieteikumi;
  • bērni, kuriem izglītības iestādē mācās brāļi vai māsas – 293 pieteikumi;
  • izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērni – 10 pieteikumi.

Izglītības iestādes vecākiem rakstiski ne vēlākais kā līdz 15.martam paziņos par bērna iekļaušanu 1.klases pretendentu sarakstā vai atteikumu. Ja izvēlētajā izglītības iestādē saņemts atteikums par bērna uzņemšanu 1.klasē, vecāki var vērsties jebkurā citā skolā vai Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldē sniegs precīzu informāciju par skolām, kurās ir brīvas vietas 1.klasē, kā arī citas nepieciešamās konsultācijas.

Pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas par bērna iekļaušanu 1.klases pretendentu sarakstā vecākiem līdz 28.jūnijam izglītības iestādē būs jāiesniedz bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u). Lēmumu par izglītojamā uzņemšanu izglītības iestādē pieņem izglītības iestādes direktors līdz 20.augustam.

29.februārī pilnībā nokomplektētas 5 pilsētas skolu 1.klases: Daugavpils Centra vidusskola, Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola-licejs, J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija, Daugavpils Saskaņas pamatskola un Daugavpils Vienības pamatskola.

Bērnu pieteikšana pirmajā klasē turpināsies vēl līdz 31.augustam, un, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, pirmklasnieku skaits palielināsies. Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde atgādina, ka skolas ir gatavas uzņemt ap 908 pirmklasnieku – vietu pietiks visiem!

 

Informāciju sagatavoja

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!