Šobrīd Daugavpilī

Kursi par modernajām tehnoloģijām Izglītības ziņas

272
Kursi par modernajām tehnoloģijām

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola īsteno Erasmus+ programmas skolu sektora projektu “Nākotnes skola top šodien”, kura ietvaros vairāki skolotāji un administrācija apgūs inovācijas kursos un vēros kolēģu darbu ārzemēs.

No 5. līdz 11.novembrim šī projekta ietvaros informātikas skolotāja apmeklēja kursus "Foto un video uzņemšana mūsu klasē: vizuālo resursu izveide un pielāgošana" (“Photo & Video Makingin our Classroom: Creating and Adapting Visual Resources”) Spānijā, Barselonā. Šī interaktīvā un praktiskā kursa mērķis ir dot dalībniekiem iespēju uzzināt par ierīcēm un programmatūru video izveidei, ko var izmantot, lai uzlabotu un stimulētu audzēkņu mācīšanos.

Dalībnieki bija dalīti grupās, lai praktiski izmēģinātu projekta tapšanas procesu no idejas līdz finālam. Izmantojot tiešsaistes rīkus, katra grupa izveidoja projekta realizācijas plānu. Filmēšanas praktiskās nodarbības notika pilsētas centrā, ārpus nodarbību telpām. Neskatoties uz garām ejošajiem tūristiem, skolotāji praktiski pielietoja un izmēģināja jaunapgūtās filmēšanas tehnoloģijas. Kursa noslēgumā katra komanda prezentēja savu pabeigto projektu, izveidotu ar profesionālo tiešsaistes rīku.

Kursu laikā pasniedzēja kreatīvā pieeja, interesantās nodarbības un padomi, motivēja skolotājus radoši un kritiski domāt un realizēt iecerēto.

Kursu dalībnieki bija skolotāji no Polijas, Vācijas un Latvijas. Mēs dalījāmies ar savas valsts tradīcijām un kultūru. Pēc nodarbībām mums bija laiks iepazīties ar Spānijas kultūru, arhitektūru un modernisma mākslu.

Jau š.g. novembra beigās Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā notiks pieredzes apmaiņas seminārs Daugavpils pilsētas informātikas skolotājiem.

Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolas Erasmus+ programmas skolu sektora projektu “Nākotnes skola top šodien” (2018-1-LV01-KA101-046761) līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autora viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu”.

Informāciju sagatavoja

Nataļja Grīnfelde