Šobrīd Daugavpilī

Kopienā turpina runāt par izglītību Izglītības ziņas

50
Kopienā turpina runāt par izglītību

Daugavpils biedrība “Solis izaugsmē” ir uzsākusi īstenot  projektu par sabiedrības informētības paaugstināšanu aktuālajos izglītības jautājumos, ko līdz gada beigām īstenos Daugavpils pašvaldībā.

Projekta mērķis - sadarbojoties ar Daugavpils skolu aktīvajiem vecākiem (vecāku komiteju pārstāvjiem) un pieaicinot plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus, mazināt nepatiesas un naidīgas informācijas daudzumu par izglītības reformām un attālināto izglītības procesu Covid-19 pandēmijas laikā.

Š.g. 15.oktobrī attālināti notika tikšanās ar Daugavpils Centra vidusskolas vecākiem. Bija milzīgs prieks, ka vecāki ir patiesi ieinteresēti savu bērnu izglītībā un atzina, ka atbalsta izmaiņas izglītībā. Straujās izmaiņās sabiedrībā diktē nepieciešamību skolai mainīties līdzi laikam, to īpaši izjūt vecāki, kuriem starp bērniem ir vairāku gadu starpība: nevar salīdzināt laiku pirms desmit vai padsmit gadiem un šodienas apstākļus. Vecākus ļoti uztrauc kvalitātes un pašdisciplīnas jautājumi attālinātā mācību procesa laikā. Izskatās, ka daļēji vai pilnībā šī mācību forma atkal sagaidāma šajā mācību gadā. Izglītības ekspertes J.Azareviča un S.Gabrāne skaidroja vecākiem jaunās izglītības programmas idejas, vērtēšanas nianses, praktiskā nodarbībā ļāva iejusties izglītojamā lomā un atrast atbildi, kas ir pašvadīta mācīšanās. Ir sarežģīti aptvert, ka šobrīd notiek pārorientācija uz izglītojamā attieksmes maiņu, aktīvu un atbildīgu iesaisti mācību procesā, savukārt skolotājam jākļūst par šo nodarbību organizatoru, ekspertu un jāļauj izglītojamajiem pašiem nonākt līdz atziņām. Vecāku nodarbību dalībnieku loku papildināja arī iepriekšējās nodarbības aktīvie Daugavpils 12.vidusskolas vecāki, kas saņēma šīs nodarbības ierakstu. Izsakām pateicību Daugavpils Centra vidusskolas administrācijai par atbalstu šī projekta īstenošanā.

 

Biedrība “Solis izaugsmē”, sadarbībā ar Dienvidlatgales NVO atbalsta centru (DNVOAC) un  British Council pārstāvniecību Latvijā. Vairāk par British Council darbību Latvijā meklē www.britishcouncil.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Biedrības "Solis izaugsmē" līdzdibinātāja, projekta vadītāja

Evelīna Balode

evelina.balode@inbox.lv

m.t./mob.phone +371 28336093