Šobrīd Daugavpilī

J. RAIŅA DAUGAVPILS 6. VIDUSSKOLA PIEDALĀS KULTŪRAS MINISTRIJAS DISKUSIJĀ PAR ROMU SKOLOTĀJU PALĪGU DARBĪBAS PRAKSI Izglītības ziņas

87
J. RAIŅA DAUGAVPILS 6. VIDUSSKOLA PIEDALĀS KULTŪRAS MINISTRIJAS DISKUSIJĀ PAR ROMU SKOLOTĀJU PALĪGU DARBĪBAS PRAKSI

Otrdien, 27. aprīlī tiešsaistē notika seminārs par romu skolotāju palīgu darbības  attīstību izglītības iestādēs, kurā piedalījās speciālisti no izglītības iestādēm, romu skolotāju palīgi, romu mediatori un aktīvisti, ka arī pārstāvji no Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības kvalitātes valsts dienesta. Tostarp savā pieredzē dalījās arī J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolas pārstāvji, informē Kultūras ministrija.

Semināra laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar romu skolotāju palīga darba uzdevumiem un pienākumiem, ar finansējuma piesaistes iespējām, piemēram, Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” un projekta „Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Pasākuma laikā tika prezentēta romu skolotāju palīgu darbības pieredzē jau vairāku gadu garumā J. Raiņa Daugavpils 6. vidusskolā, Jelgavas 4. sākumskolā un Lādezera pamatskolā. Romu skolotāju palīgi veicina romu skolēnu labāku iesaisti mācību procesā un iekļaušanos skolas vidē, sekmē sadarbību starp izglītības iestādēm un romu bērnu vecākiem, motivē vecākus iesaistīties sava bērna mācību programmu apguvē, palīdz romu bērniem pārvarēt valodas un kultūras atšķirības, kā arī vieglāk apgūt nepieciešamās zināšanas un sociālās prasmes.

Semināra dalībnieki apsprieda iespējas palielināt romu skolotāju palīgu skaitu Latvijas skolās, kurās mācās romu skolēni, lai mazinātu romu bērnu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu un attīstītu romu bērnu individuālās kompetences, īpaši pandēmijas laikā.

Kopumā seminārā piedalījās pārstāvji no Daugavpils, Dobeles, Jelgavas, Jūrmalas, Kuldīgas, Maltas, Limbažiem, Rīgas, Rūjienas, Talsiem, Tukuma, Ventspils un Viļakas.