Šobrīd Daugavpilī

Izglītības pārvalde aicina uz preses konferenci Izglītības ziņas

524
Izglītības pārvalde aicina uz preses konferenci

11.janvārī plkst.10.00 Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes (Saules ielā 7, Daugavpilī) 2.stāvā, 9.kabinetā notiks preses konference par aktuāliem izglītības jautājumiem.

Darba kārtībā:
1. Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģija 2018.-2025.gadam.
Informācija par “Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu attīstības stratēģiju 2018.-2025.gadam” ievietota arī Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā (http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Normativie_dokumenti/181217_Daugavpils_Izglitibas_Strategija_2018-25_gadam.pdf).
2. Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2019./2020.m.g.
Informācija atrodama Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā: www.izglitiba.daugavpils.lv
3. Pāreja uz mācībām latviešu valodā.
4. Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām.
Informācija atrodama šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=250854
5. Izglītības pārvaldes speciālistu atbildes uz žurnālistu jautājumiem.

Preses konferencē piedalīsies: 
Marina Isupova (Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja)
Ināra Sprindžuka (Izglītības satura nodaļas vadītāja)
Lidija Plavinska (Izglītības atbalsta nodaļas vadītāja)
Sandra Zelča (Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja)
Valērijs Losevs (Saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs)
Evelīna Balode (Eksperte projektu jautājumos)
Ingrīda Zeļenkova (Pirmsskolas izglītības darba speciāliste)
Silvija Mickeviča (Izglītības metodiķe bilingvālās izglītības jautājumos)
Ilze Onzule (Izglītības metodiķe pieaugušo izglītības jautājumos)
Santa Čeirāne (Pedagoģe - karjeras konsultante)
Raisa Latiša (Iekļaujošā izglītības atbalsta centra vadītāja)
Maija Lazdāne (Speciāliste bērnu tiesību aizsardzības jautājumos)
Ruslans Bespjatijs (Veselības veicināšanas koordinētājs)
Viktors Petrovs (Informācijas tehnoloģiju administrators)
Aina Jansone (Bērnu un jauniešu centra "Jaunība" vadītāja)
Agnese Jurģīte (Direktoru vietnieku audzināšanas jomā metodiskās apvienības vadītāja)
Jeļena Azareviča (Matemātikas, fizikas, informātikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, izglītības metodiķe)
Anatolijs Kazakevičs (Sporta skolotāju metodiskās apvienības vadītājs, izglītības metodiķis)
Ilona Bohāne (Izglītības metodiķe latviešu valodas jautājumos)