Šobrīd Daugavpilī

Erasmus+ projekta „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” trešā tikšanās Itālijā Izglītības ziņas

276
Erasmus+ projekta „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” trešā tikšanās Itālijā

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde (DPIP) kā partneris īsteno Erasmus+ programmas projektu „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” (“Outside the classroom: Extra-curricular Activities” 2017-1-TR01-KA201-046757), kura koordinatori ir Sivas pašvaldības izglītības nodaļa (Turcija). Oktobra pēdējā nedēļā notika projekta trešā tikšanās Itālijā, pie projekta partneriem Molises reģionā. Paši itāļi joko, ka neviens nezin kur ir šis reģions, jo tas ir tik mazs. Vizītes laikā tika apmeklētas vairākas mācību iestādes, kurās varēja novērot dažādus interesantus metodiskos paņēmienus.

Pašreiz Latvijā ir aktuālas izglītības reformas idejas, kuras balstās uz kompetenču jeb lietpratības pieejas ieviešanu. Mūsu delegācija varēja pārliecināties, kā šīs idejas īstenojas skolās gan kā starppriekšmetu saikne, gan specializācija. Piemēram, topošie frizieri skolā apgūst vēsturi, liekot akcentu uz tērpu, frizūru evolūciju laikā, organizē retrospekcijas pasākumus, kuros iesaista vietējo kopienu, neļauj aizmirst reģiona un valsts vēsturi. Skolas lepojas, ka skolu jaunieši izstrādā multidisciplinārus projektus, piemēram, viedo jeb zaļo māju, siltumnīcu. Tā autonomi funkcionē, jo to pārrauga datorprogramma, ko radījuši jaunieši. Katram jaunietim pēc savām spējām bija darbs pie šī projekta (kāds atlasīja augus, kāds veidoja siltumnīcas karkasu un tml.). Lieliski izskatījās vecpilsētas apgaismojuma projekts, ko 6 mēnešu garumā izstrādāja jaunieši, kas vēlējās, lai pilsētā būtu inovatīvs risinājums senā amfiteātra izgaismošanai. Visas jauniešu darbības bija vērstas uz apkārtējās vides saglabāšanu ilgtermiņā, meklēti risinājumi mūsdienīgai vides saglabāšanai. Skolās vērojām saules baterijas un to saslēgumu, ko arī bija veidojuši jaunieši kopā ar skolotājiem. Interesanti bija satikt uzņēmējus, kas sadarbībā ar skolām strādā, lai sagatavotu kvalificētus speciālistus, kas nepieciešami modernajos uzņēmumos.

Ļoti rūpīgi Itālijā tiek uzturēts vēsturiskais mantojums, jo īpaši konkrētā reģiona specifika. Katra mazā pilsētiņa lepojas ar kādu specifisku produktu (sieru, vītināto cūkgaļu vai vīna darināšanas praksi), ko turpina mācīt un nodot nākamajām paaudzēm. Tā tiek uzturēta neatkārtojamā savdabība, itāliskais šarms un kultūrvēsturiskā pieredze. Tieši ārpusklases nodarbībās tiek strādāts papildus, lai saglabātu nacionālo vērtību tradīcijas. Tikšanās reizē bija iespēja vērot dažādas meistarklases, klausīties jauniešu priekšnesumus. Atvadoties projekta viesi izteica atzinību par izzinošo programmu un akcentēja, ka atmiņā paliks sirsnīgā programma, saulainais rudens un cieņa pret kultūras mantojumu.

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes Erasmus+ programmas īstenoto projektu „Ārpusstundu aktivitātes skolēnu izaugsmei” līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija atspoguļo tikai tās autoru viedokli, un Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par tās satura apstiprinājumu, un Komisija nekādā veidā neuzņemas atbildību par šeit ietvertās informācijas tālāku izmantošanu.

Informāciju sagatavoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

eksperte projektu jautājumos

Evelīna Balode

t.65425102,

evelina.balode@ip.daugavpils.lv