Šobrīd Daugavpilī

Arī Daugavpilī top grafiti, kurš informēs par jauno mācību saturu Izglītības ziņas

383
Arī Daugavpilī top grafiti, kurš informēs par jauno mācību saturu

Valsts izglītības satura centrs (VISC), īstenojot valstiski nozīmīgu, sociālu projektu “Kompetenču pieeja mācību saturā”, skaidro arī būtiskākās pārmaiņas Latvijas izglītības sistēmā. No šī mācību gada pilnveidotais mācību saturs un pieeja ir spēkā visās pirmsskolas izglītības iestādēs un no nākamā gada pakāpeniski tiks ieviestas visās pamatskolās un vidusskolās. Lai informētu sabiedrību par jaunā satura ieviešanu, VISC sadarbībā ar SIA „Fox Consulting” plāno kopā ar bērniem, skolotājiem un kādu no grafiti māksliniekiem Rīgā un četros reģionos īstenot sienu zīmējumus.

Sienu zīmējumu mērķis ir atraktīvā veidā iepazīstināt ar kampaņu, izklāstīt tās galvenos vēstījumus un skaidrot, kā pilnveidotais mācību saturs un pieeja atšķirsies no līdzšinējās. Katrs no zīmējumiem apskatīs konkrētu tēmu. 

Viens šāds sienu zīmējums šodien, 11.oktobrī, plkst.15.00 taps arī Daugavpilī, PIKC „Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola”” pagalmā (Muzeja ielā 3), kura tapšanā piedalīsies mākslinieks Kristaps Zelmenis kopā Daugavpils 3.vidusskolas skolēniem un vizuālās mākslas skolotājām I.Kupcovu, I.Kazakeviču un PIKC ”Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola „Saules skola”” audzēkņiem. Sienu zīmējumu tapšana tiks filmēta kampaņas video sagatavošanai un kalpos arī kā galvenais kampaņas reklāmas materiāls. 

Sienas apgleznošanu paredzēts veidot kā spēli reālajā laikā, piedaloties arī skatītājiem. Zīmējums sāksies ar sešiem brīvi izvēlētiem punktiem uz sienas, no kuriem tiks vilktas līnijas. Katras nākamās līnijas virzienu noteiks, uzmetot metamo kauliņu vai lūdzot skatītājiem nosaukt ciparu no 1 līdz 6, tādējādi iznākums ir neparedzams un veidots, darbojoties kopā ar skatītājiem.

Informāciju apkopoja:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Ilona Bohāne

(Tālr.65432102)

 

Zīmējuma skelets jau top: