Šobrīd Daugavpilī

23.martā skolēniem sākās attālinātais mācību process Izglītības ziņas

293
23.martā skolēniem sākās attālinātais mācību process

 Izglītības pārvalde pirmās mācību dienas vakarā saņēma no pilsētas izglītības iestādēm atgriezenisko informāciju par skolotāju darba organizāciju, skolēnu mācīšanās procesu un vecāku atbalstu attālināti. Atgriezeniskās saites pamatā bija trīs aspekti: pozitīvie secinājumi, raizes un šaubas un skolu izvirzītie uzdevumi tuvākajā laikā, nodrošinot attālināto mācību procesu.

Pirmās dienas pozitīvie secinājumi par skolotāju darba organizāciju un mācīšanās procesu: veiksmīgi tiek organizēta skolotāju sadarbība, daloties ar savām pārdomām un pieredzi.  Ikviens skolotājs meklē optimālāko risinājumu informācijas apmaiņai, klašu audzinātāji izveidojuši ciešākas saites ar vecākiem, skolotāju ikdienas darbā ienāk jaunas prasmes, apgūstot IT un to piedāvātās iespējas. Runājot par skolēnu mācīšanās procesu, secināts, ka skolēni ir pozitīvi noskaņoti jaunajam mācību veidam, jo ir labi informēti par kārtību, kā skolas īstenos mācības un skolēni ar prieku pilda uzdevumus elektroniski. Daudzi ir patīkami pārsteigti, ka paši var iemācīties jaunu materiālu bez skolotāja palīdzības.  Savukārt skolu administrācija atzīmē vecāku lielo atbalstu un sapratni, jo daudzi vecāki kopā ar bērniem ir izstrādājuši dienas darba un atpūtas grafiku, kā arī iesaistījušies mācību procesā, jo aktīvi seko informācijai e-klasē. Vecāki priecājas, ka ir iespēja redzēt savus bērnus mācību procesā.

Raizes un šaubas, kuras atklājās attālināto mācību pirmajā dienā, visvairāk saistītas ar problēmām, kas bija radušās e-klasē, kā arī citās saziņas un interneta platformās. Skolotāji akcentē arī to, ka ikdienā bija pieraduši strādāt klasē ar skolēniem, bet tagad tie visu laiku ir saistīti tikai ar viedierīcēm (dators, telefons), īpaši tie skolotāji, kuri strādā ar visām klašu grupām. Runājot par skolēniem, tad joprojām ir tie, kuri nav atvēruši e-klasi un nav sākuši darboties, kā arī skolēni neuzmanīgi lasa instrukcijas un uzdevumu nosacījumus, tāpēc rodas problēmas un grūtības uzdevumu izpildē. Ir arī skolēni, kuriem jāturpina apgūt patstāvīgās darba iemaņas darbam ar IT, kā arī izkristalizējās skolēni, kuriem nav iespējas izmantot viedierīces. Viena no raizēm, kas saistīta ar vecāku atbalstu skolēnu mācībās, ir tāda, ka ne visi spēj sniegt atbalstu IT izmantošanā saviem bērniem, kā arī ir vecāki, kuri strādā, un līdz ar to ir nepietiekama kontrole no vecāku puses.  

Var secināt, ka tieši skolēnu pavasara brīvlaiks deva iespēju skolotājiem sakoncentrēties, veiksmīgi sadarboties, atrast risinājumus, kur liels atbalsts bija arī sadarbība ar IT speciālistiem. Skolas meklē arī risinājumu tiem 29 bērniem, kuriem nav iespēju izmantot IT, kur skolas uz līguma  pamata iedevušas skolēniem viedierīces.

Uzdevumi, kurus skolas ir nospraudušas tuvākajam laikam: koordinēt skolotāju savstarpējo sadarbību, veidojot  skolēniem vai klasei uzdevumu paketi, turpināt mācīt un atbalstīt skolotājus IT lietošanā, analizēt un koordinēt skolēnu noslogotību, kā arī aicināt vecākus turpināt sniegt atbalstu saviem bērniem.  

 

Daugavpils Izglītības pārvalde