Šobrīd Daugavpilī

1.FEBRUĀRĪ SĀKAS NĀKAMO PIRMKLASNIEKU REĢISTRĀCIJA Izglītības ziņas

154

Nākamo pirmklasnieku reģistrācija Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestādēs sāksies 1.februārī plkst.8.00 un turpināsies līdz š.g. 26.februāra plkst.17.00. Vienlaicīgi bērnu drīkstēs pieteikt tikai vienā izglītības iestādē. Pēc Izglītības pārvaldes aplēsēm, mūsu pilsētā ir aptuveni 800 topošie skolēni. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, vecākus (aizbildņus) aicina izmantot iespēju iesniegt visus nepieciešamos dokumentus (iesniegums, bērna dzimšanas apliecība un vecāka personību apliecinošs dokuments) elektroniskā veidā.

Tas ir izdarāms, iesūtot ar drošu elektronisko parakstu apliecinātus dokumentus uz izvēlētās skolas oficiālo e-pastu. Izglītības pārvaldē uzsver, ka tas ir pilnīgi droši un šādam iesniegšanas veidam ir vairākas priekšrocības: vecāki nepakļauj sevi inficēšanās riskam,  ievērojami ietaupa laiku un iesūta pieteikumu maksimāli ātri.

Iesniedzot dokumentus elektroniski, jāņem vērā, ka reģistrēti tiks tikai tie iesniegumi, kas būs saņemti ne agrāk kā 1. februāra plkst.8.00.

Ja vecāki (aizbildņi) tomēr izlemj iesniegumu iesniegt  klātienē, vispirms obligāti ir jāsazinās ar izglītības iestādi un jānoskaidro, kāda būs dokumentu pieņemšanas kārtība klātienē. Ierodoties klātienē izvēlētajā izglītības iestādē, jāuzrāda arī bērna dzimšanas apliecība un vecāka personību apliecinošs dokuments.

Nākamos pirmklasniekus reģistrē rindā iesniegumu saņemšanas secībā. Tomēr jāņem vērā, ka dažiem bērniem ir priekšrocības, reģistrējoties konkrētās mācību iestādēs. Tas var ietekmēt rindas virzību. Prioritāte ir izglītojamiem, kuriem šajā pašā skolā mācās brāļi vai māsas (vispārējās pamatizglītības iestādē 1.-8.klasē, vispārējās vidējās izglītības iestādē 1.-11.klasē);, izglītības iestādē strādājošo darbinieku bērniem, izglītojamiem ar kustību traucējumiem tajās izglītības iestādēs, kurās ir nodrošināta vides pieejamība personām ar kustību traucējumiem; kas arī attiecīgajai izglītības iestādei ģeogrāfiski tuvāk dzīvesvietu deklarējušiem pilsētas izglītojamiem (ne mazāk kā sešus mēnešus vismaz vienam no vecākiem un izglītojamam). Šīs priekšrocības var izmantot līdz 15.02.2021.

Tomēr Izglītības pārvaldē uzsver, ka vietu pilsētas skolās noteikti pietiks visiem topošajiem pirmklasniekiem. Detalizēti par piedāvātajām programmām un pieteikumu iesniegšanas kārtību vecākiem izstāstīs skolās. Visa aktuālā informācija ir atrodama arī mācību iestāžu oficiālajās vietnēs.

Ja objektīvu iemeslu dēļ pieteikt bērnu līdz februāra beigām nebūs iespējams, to varēs izdarīt līdz 31.augustam vai visa mācību gada laikā. Pilna informācija par bērnu reģistrēšanas noteikumiem atrodama Izglītības pārvaldes mājas lapā www.izglitiba.daugavpils.lv

Plašāka informācija par bērna reģistrēšanu 1.klasē pieejama šeit: http://izglitiba.daugavpils.lv/lv/jaunumi-blog/1.februari-daugavpils-pilsetas-visparejas-izglitibas-iestades-saksies-nakamo-pirmklasnieku-registracija

“Kārtība, kādā reģistrējami iesniegumi par izglītojamā uzņemšanu Daugavpils pilsētas vispārējās izglītības iestāžu 1.klasēs 2021./2022.mācību gadā” atrodama Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes mājaslapā: http://izglitiba.daugavpils.lv/Media/Default/file/=2012/Pirmklasnieki_2013/210106_Bernu_registr_1kl_21-22_sakums1.pdf

Daugavpils pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu mājaslapu adreses un tālruņu numuri konsultācijām par bērnu reģistrēšanu 1.klasē 2020./2021.mācību gadā

 

Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.