Šobrīd Daugavpilī

DŪ-2019/8, Dabasgāzes iegāde

Pēdējo reizi informācija atjaunota 19.06.2019, 16:28
Identifikācijas numurs:
DŪ-2019/8
Iepirkuma statuss:
Pabeigts
Iepirkuma tips:
Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumi
Pasūtītājs:
Daugavpils ūdens
Līgumcena EUR bez PVN:
12000 €
Piegādātājs:
AS "Latvijas gāze"
Kontaktpersona:
Kontaktpersona iepirkumu jautājumos: iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: iepirkumu.komisija@daugavpils.udens.lv.
Publicēšanas datums:
16.05.2019
Iesniegšanas termiņš:
04.06.2019
purchase_winners:

AS "Latvijas gāze"

Pievienotās datnes:

1.      Vispārīgā informācija

 • Iepirkuma identifikācijas numurs: DŪ-2019/8
 • Pasūtītājs – sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Daugavpils ūdens”, reģistrācijas 41503002432, Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401.
 • Kontaktpersona par iepirkumu norisi - iepirkumu speciāliste Jūlija Meinerte, tālrunis 65407512, fakss 65425547, e-pasts: komisija@daugavpils.udens.lv
 • Pasūtītāja prasībām atbilstošo piedāvājumu izvēles kritērijs: zemākā cena
 • Pretendents nav tiesīgs iesniegt piedāvājumu variantus.
 • Piedāvājuma nodrošinājums nav paredzēts.
 • Līguma izpildes garantija nav paredzēta.

2.      Informācija attiecībā uz iepirkuma procedūras rezultātā noslēdzamā tiesiskā darījuma būtiskām sastāvdaļām.

 • Iepirkuma priekšmets:dabasgāzes iegāde saskaņā ar tehniskās specifikācijas (1.pielikums) prasībām.
 • CPV kods: 09123000-7 Dabasgāze.
 • Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
 • Paredzamā līgumcena –12 000,00 EUR (bez PVN).
 • Piegādes vieta: SIA „Daugavpils ūdens”, Daugavas ielā 32, Daugavpilī, LV-5401, Latvijas Republika.
 • Dabasgāzes iegādāšanas termiņš – no 01.08.2019. līdz 31.07.2020.