Šobrīd Daugavpilī

Informācija par pašvaldības īpašumiem, t.sk. izsoles

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.02.2024, 09:10

INFORMĀCIJA PAR IZSOLI

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība pārdod elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu – zemes vienību 2662 m2 platībā, kadastra Nr.05000080916 (kadastra apzīmējums 05000080916), Ezeru ielā 67, Daugavpilī (turpmāk – Nekustamais īpašums).

Izsoles sākums 01.02.2024. plkst.13:00., izsoles noslēgums 04.03.2024. plkst.13:00. elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ 

Izsoles sākumcena – 40000 EUR.

Izsoles solis – 1200 EUR.

Pretendentu pieteikšanās no 01.02.2024. plkst.13:00 līdz 21.02.2024. plkst.23:59 elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/  uzturētā izsoļu dalībnieku reģistrā.

Lai  varētu piedalīties izsolē, pretendentiem līdz 21.02.2024. (ieskaitot) jāiemaksā  izsoles nodrošinājums 4000 EUR Daugavpils valstspilsētas pašvaldības (reģ.Nr.90000077325) kontā Nr.LV15TREL9802003052000, Valsts kase, TRELLV22, ar norādi maksāšanas paziņojumā “Zemes vienības Ezeru ielā 67, Daugavpilī, izsoles nodrošinājums” un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums izsoles rīkotājam par autorizāciju izsolei. Septiņu dienu laikā pēc pretendenta pieteikuma saņemšanas izsoles organizētājs autorizē dalībai izsolē pretendentus, kuri izpildījuši visus izsoles priekšnoteikumus.

Nekustamais īpašums tiek pārdots atbilstoši Nekustamā īpašuma elektroniskās izsoles noteikumu 3.punktam.

Nekustamo īpašumu var pirkt:

  • ar tūlītēju samaksu, maksājot visu atlikušo summu divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas;
  • uz nomaksu, maksājot atlikušo summu viena gada laikā no izsoles noslēguma dienas. Ja Nekustamais īpašums tiek pirkts uz nomaksu, tā nosolītājam (pircējam) divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas jāsamaksā avanss – 10% (desmit procenti) apmērā no nosolītās pirkuma maksas.

Tālrunis uzziņām: 65404348; 65404354

Kopējā informācija

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!