Šobrīd Daugavpilī

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 “Par reklāmu,

Pēdējo reizi informācija atjaunota 04.02.2020, 14:36

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošie noteikumi
Status:
Neapstiprināts
Dok. Nr.:
44
Pieņemts:
08.12.2016
Publicēts:
08.12.2016

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"

43.panta pirmās daļas 7.punktu, Reklāmas likuma

7.panta trešo daļu, Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma

22.1panta otro daļu, Ministru kabineta 2012.gada 30.oktobra

noteikumu Nr.732  "Kārtība, kādā saņemama atļauja

reklāmas izvietošanai publiskās vietās vai vietās, kas

vērstas pret publisku vietu" 28. un 45.punktu,

 

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes  2015.gada 16.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.21 “Par reklāmu, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās Daugavpils pilsētā” (Latvijas Vēstnesis, 86 (5404), 05.05.2015.) (turpmāk – Noteikumi) šādus grozījumus:

  1. Papildināt Noteikumu tiesisko pamatojumu ar vārdiem „Priekšvēlēšanu aģitācijas likuma 22.1panta otro daļu”.
  2. Svītrot Noteikumu 20.punktu.

3. Papildināt Noteikumus ar II.1 nodaļu šādā redakcijā:

„II.1 Priekšvēlēšanu aģitācijas materiālu izvietošana

20.1 Papildus normatīvajos aktos un šajos noteikumos noteiktajām vietām priekšvēlēšanu aģitācijas periodā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus aizliegts izvietot šādās publiskās vietās un vietās, kas vērstas pret publisku vietu:

20.11. valsts, pašvaldības un kapitālsabiedrību, kurās vairāk kā 50% kapitāla daļu pieder valstij vai pašvaldībai, īpašumā vai valdījumā esošajā zemesgabalā;

20.12. tuvāk par 100 m no valsts, pašvaldības un kapitālsabiedrību, kurās vairāk kā 50% kapitāla daļu pieder valstij vai pašvaldībai, īpašumā vai valdījumā esošajām ēkām;

20.13. uz pašvaldībai vai kapitālsabiedrībai, kurā vairāk kā 50% kapitāla daļu pieder pašvaldībai, piederošiem reklāmas objektiem ar piesaisti zemei;

20.14. uz afišu stabiem, stendiem, apgaismojuma stabiem;

20.15. sabiedriskā transporta līdzekļu pieturvietās;

20.16. uz valsts, pašvaldības vai kapitālsabiedrību, kurās vairāk kā 50% kapitāla daļu pieder valstij vai pašvaldībai,  īpašumā vai lietojumā esošiem transporta līdzekļiem;

20.17. tuneļos;

20.18. uz transporta un gājēju tiltiem;

20.19. uz ūdenstilpnēm.

20.2 Priekšvēlēšanu aģitācijas periodā priekšvēlēšanu aģitācijas materiālus aizliegts izvietot, izmantojot mobilo reklāmu.”.

 

Domes priekšsēdētājs (personiskais paraksts)                                                         

J.Lāčplēsis