Šobrīd Daugavpilī

28.07.2022. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2022.gada __.________ saistošo noteikumu Nr.____ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 11.februāra saistošajos noteikumos Nr.3 “Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūras maksas pakalpojumi”” un to paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
81
Publicēts:
25.07.2022