Šobrīd Daugavpilī

22.10.2020. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 20__.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas 2020.gada 23.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 “Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2020.gadam"" un to paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
38
Publicēts:
19.10.2020