Šobrīd Daugavpilī

12.05.2020. Tiks izskatīts ārkārtas domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2020.gada __.____ saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 “Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām”” un to paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
17
Publicēts:
12.05.2020