Šobrīd Daugavpilī

12.03.2020. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.5 "Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu"" un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38