Šobrīd Daugavpilī

28.11.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 20__.gada __.________ saistošie noteikumi Nr.____ “Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016.gada 10.marta saistošajos noteikumos Nr.5 “Saistošie noteikumi par Daugavpils pilsētas teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu”” un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38