Šobrīd Daugavpilī

12.03.2020. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2008.gada 29.maija saistošajos noteikumos Nr.27 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības simboliku"" un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38