Šobrīd Daugavpilī

23.12.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2019.gada ___.____ saistošie noteikumi Nr.___"Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 14.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības budžetu 2019.gadam"" un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
37
Publicēts:
18.12.2019