Šobrīd Daugavpilī

12.09.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2019.gada__._______saistošo noteikumu Nr.___"Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" un paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
dok_nr:
20
Publicēts:
09.09.2019