Šobrīd Daugavpilī

30.05.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2019.gada 28.marta saistošo noteikumu Nr.7 Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2015.gada 12.februāra saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Daugavpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanai” un to paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

dokumenta_veids:
projekti
status:
active_document
db_status:
grozits
dok_nr:
7
Publicēts:
27.05.2019