Šobrīd Daugavpilī

16.05.2019. Tiks izskatīts domes sēdē. Daugavpils pilsētas domes 2019.gada _.___ saistošo noteikumu Nr. _ "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" un to paskaidrojuma raksts

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.10.2018, 12:38

Kopējā informācija

Dokumenta veids:
Saistošo noteikumu projekti
Status:
Stājās spēkā
Dok. Nr.:
11
Publicēts:
13.05.2019