Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Futbola skola

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.02.2024, 11:03

Direktors Deniss Sarafaņuks 26862429
E-pasts: dfs@daugavpils.edu.lv 

Skolas rekvizīti:

Nosaukums: Daugavpils Futbola skola
Skolas adrese
: Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401
Reģ.Nr.: 90010967169
Norēķinu konts: LV17TREL981396400200B

Dokumenti:

KONTROLNORMATĪVI SSG GRUPĀM

Lēmums par skolas dibināšanu

Skolas nolikums

 

Pašnovērtējuma ziņojums 2022./2023. m.g.

Iekšējās kārtības noteikumi

Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs

Kārtība par skolas direktora un pedagogu rīcību, ja tiek konstatēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo