Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Futbola skola

Pēdējo reizi informācija atjaunota 06.08.2021, 10:35

Direktora p.i. V. Šteinbergs 22007546

Direktora vietnieks D. Sarafaņuks 26862429


E-pastsdaugavpils.fs@daugavpils.lv 

Skolas rekvizīti:

Nosaukums: Daugavpils Futbola skola
Skolas adrese
: Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401
Reģ.Nr.: 90010967169
Norēķinu konts: LV17TREL981396400200B

Dokumenti:

Lēmums par skolas dibināšanu

Skolas nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums 2017

Pašnovērtējuma ziņojums 2018

Iekšējās kārtības noteikumi