Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Futbola skola

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.11.2022, 10:24

Direktors D.Sarafaņuks 26862429
E-pasts: dfs@daugavpils.edu.lv 

Skolas rekvizīti:

Nosaukums: Daugavpils Futbola skola
Skolas adrese
: Kandavas iela 17a, Daugavpils, LV-5401
Reģ.Nr.: 90010967169
Norēķinu konts: LV17TREL981396400200B

Dokumenti:

KONTROLNORMATĪVI SSG GRUPĀM

Lēmums par skolas dibināšanu

Skolas nolikums

Pašnovērtējuma ziņojums 2017

Pašnovērtējuma ziņojums 2018

Pašnovērtējuma ziņojums 2021./2022. m.g.

Iekšējās kārtības noteikumi

Saistošie noteikumi par līdzfinansējumu izglītības ieguvei pašvaldības dibinātajās profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēs