Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils Sporta skola

Pēdējo reizi informācija atjaunota 29.09.2023, 15:01

Direktors - Ēriks Ševčenko 

Tālr. 26350204, E-pasts: eriks.sevcenko@daugavpils.edu.lv  

Direktora vietnieks izglītības jomā - Nikolajs Čemodanovs

Tālr. 28210372, E-pasts: nikolajs.cemodanovs@daugavpils.edu.lv 

Direktora vietnieks izglītības jomā - Aivis Romanovskis 

Tālr. 29869342, E-pasts: aivis.romanovskis@daugavpils.edu.lv 

Lietvedības pārzine - Inta Krišjāne

Tālr. 65429107, E-pasts: dss@daugavpils.edu.lv  

 

SKOLAS REKVIZĪTI

Saņēmējs:
Daugavpils valstspilsētas pašvaldības profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāde

"Daugavpils Sporta skola"

Reģ. nr. 40900040104

Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401

Maksātājs:

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestāde "Jaunatnes lietu un sporta pārvalde"  

Reģ. Nr. 90011647754

Kandavas iela 17A, Daugavpils, LV-5401  

Valsts kase

Kods: TRELLV22XXX

Konts: LV87TREL981467700600B

 

DOKUMENTI

Daugavpils sporta skolas nolikums

Kārtībā, kādā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādes atbalsta izglītojamo dalību sporta sacensībās

Izglītojamo uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi

 

SPORTA VEIDI

                                                   

   AIRĒŠANA                               BASKETBOLS                                    BIATLONS                                        BOKSS

 

                                                      

   BRĪVĀ CĪŅA                              DAIĻSLIDOŠANA                        GRIEĶU-ROMIEŠU CĪŅA                      HOKEJS

                                                                                          

LOŽU ŠAUŠANA (PISTOLE)                                   MĀKSLAS VINGROŠANA                            PAUKOŠANA (ŠPĀGA)       

                   

                                                                        

PELDĒŠANA                                            SMAIĻOŠANA UN KANOE AIRĒŠANA                            SPORTA VINGROŠANA

 

                                                                       

    SVARCELŠANA                                           VIEGLATLĒTIKA                                                                VOLEJBOLS