Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa

Pēdējo reizi informācija atjaunota 22.09.2020, 10:45

Daugavpils pilsētas bāriņtiesa ir Daugavpils pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Plašāka informācija par bāriņtiesas darbu, kompetenci, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem ir atrodama Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv.

 

Apmeklētāju pieņemšana:

Pirmdienās  14.00 – 18.00

Ceturtdienās  9.00 – 12.00

                  

 

Dokumenti

Kontakti

Kab. Nr.
Vārds Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Pieņemšanas laiks, piezīmes
BĀRIŅTIESA , Raiņa iela 28 (1.stāvs)
9
ELITA PRAŅEVSKA
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Pieņemšanas laiks: Pirmdien 14.00-18.00, Ceturtdien 09.00-12.00
7
RUTA VELIKA
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Pieņemšanas laiks: Pirmdiena 14.00-18.00, Ceturtdiena 09.00-12.00
1
KRISTĪNA LEIKUSE
Sēžu sekretāre
Lēmumu izsniegšana , Sēdes - Trešdien
1
DIĀNA SIDOROVA
Lietvedības sekretāre
Fakss 654-76791
1
INGA CAUŅA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdien 14.00-18.00; Ceturtdien 09.00-12.00
2
ANASTASIJA ZORINA
Bāriņtiesas locekle
2
ILONA BORISOVA
Bāriņtiesas locekle
NATĀLIJA SMIRNOVA
Arhīviste
5
ELEONORA ROŽAŠČENOKA
Bāriņtiesas locekle
6
RITA ANTOŅEVIČA
Bāriņtiesas locekle
6
ILONA MAČEVSKA
Bāriņtiesas locekle
7
LARISA NARUNOVSKA
Bāriņtiesas locekle
8
INGRĪDA BEĻAVSKA
Bāriņtiesas locekle
8
INĀRA MARKULE
Bāriņtiesas locekle
 

Personas informēšanas paziņojumi par datu apstrādi Bāriņtiesā

Vispārīgais Datu apstrādes paziņojums

Datu apstrādes paziņojums adopcijas jautājumos

Datu apstrādes paziņojums aizbildnības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums aizgādības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums aizgādnības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums apliecības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums audžuģimeņu jautājumos

Datu apstrādes paziņojums audžuģimeņu ārpus Daugavpils jautājumos

Datu apstrādes paziņojums domstarpību jautājumos

Datu apstrādes paziņojums mantas jautājumos

Datu apstrādes paziņojums viesģimeņu jautājumos