Šobrīd Daugavpilī

Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa

Pēdējo reizi informācija atjaunota 09.03.2022, 15:37

Daugavpils pilsētas bāriņtiesa ir Daugavpils pilsētas pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kuras darbības teritorija ir Daugavpils pilsētas administratīvā teritorija. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Plašāka informācija par bāriņtiesas darbu, kompetenci, vecāku un bērnu tiesībām un pienākumiem ir atrodama Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas mājaslapā www.bti.gov.lv.

 Raiņa iela 27 (3.stāvs)

Apmeklētāju pieņemšana:

Pirmdienās  14.00 – 18.00

Ceturtdienās  9.00 – 12.00

                  

 

Dokumenti

Kontakti

Kab. Nr.
Vārds Uzvārds
Amats
Tālrunis
E-pasts
Pieņemšanas laiks, piezīmes
BĀRIŅTIESA , Raiņa iela 27 (3.stāvs)
5
ELITA PRAŅEVSKA
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
8
RUTA VELIKA
Bāriņtiesas priekšsēdētājas vietniece
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
1
JEĻENA KAĻIŅINA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
1
AINA TERENTJEVA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
1
ILONA MAČEVSKA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
2
KRISTĪNA LEIKUSE
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
7
ANASTASIJA ZORINA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
7
ANITA REGŽA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
9
INGRĪDA BEĻAVSKA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
9
INĀRA MARKULE
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
10
ELEONORA ROŽAŠČENOKA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdienās 14:00-18:00, Ceturtdienās 09:00-12:00
10
INGA CAUŅA
Bāriņtiesas locekle
Pirmdien 14.00-18.00; Ceturtdien 09.00-12.00
6
DARJA KARPOVA
Sēžu sekretāre
Lēmumu izsniegšana , Sēdes - Trešdien
6
ILONA VEDROVA
Sekretāre lietvede
Fakss 654-76791
3
JEĻENA PABĒRZA
Arhīviste
 

Personas informēšanas paziņojumi par datu apstrādi Bāriņtiesā

Vispārīgais Datu apstrādes paziņojums

Datu apstrādes paziņojums adopcijas jautājumos

Datu apstrādes paziņojums aizbildnības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums aizgādības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums aizgādnības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums apliecības jautājumos

Datu apstrādes paziņojums audžuģimeņu jautājumos

Datu apstrādes paziņojums audžuģimeņu ārpus Daugavpils jautājumos

Datu apstrādes paziņojums domstarpību jautājumos

Datu apstrādes paziņojums mantas jautājumos

Datu apstrādes paziņojums viesģimeņu jautājumos