Šobrīd Daugavpilī

Pēteris Dzalbe

Pēdējo reizi informācija atjaunota 23.01.2023, 18:16

Pēteris Dzalbe

Domes deputāts

Ievēlēts no partijas

“Daugavpils novada partija”

Darbs Domes komitejās un komisijās

Finanšu komitejas loceklis
Sociālo jautājumu komitejas loceklis
Īpašuma un mājokļu komitejas loceklis

Darba vieta, amats

Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektors, SIA "Rēzeknes namsaimnieks", valdes loceklis

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1,
Deputātu pieņemšanas telpa, 1.kabinets
 
Katru pirmdienu no 17.30-19.00
iepriekš pieteikšanās uz pieņemšanu piektdien
no 08.00 zvanot: 654-04321; 654-04344; 654-04399