Šobrīd Daugavpilī

Pēteris Dzalbe

Pēdējo reizi informācija atjaunota 08.09.2021, 11:51

Pēteris Dzalbe

Domes deputāts

Ievēlēts no partijas

“Daugavpils novada partija”

Darbs Domes komitejās un komisijās

Finanšu komitejas loceklis
Sociālo jautājumu komitejas loceklis

Darba vieta, amats

SIA "Rēzeknes namsaimnieks", valdes loceklis

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils pilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1,
Deputātu pieņemšanas telpa, 1.kabinets
 
Katru pirmdienu no 17.30-19.00
iepriekš pieteikšanās uz pieņemšanu piektdien
no 08.00 zvanot: 654-04321; 654-04344; 654-04399