Mihails Lavrenovs

Pēdējo reizi informācija atjaunota 02.02.2024, 12:57

Mihails Lavrenovs

Domes deputāts

Ievēlēts no partijas

"Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija

Darbs Domes komitejās un komisijās

Īpašuma un mājokļu komitejas priekšsēdētājs
Pilsētas saimniecības un attīstības komitejas priekšsēdētāja vietnieks
 
Īpašuma komisijas priekšsēdētājs
Transporta komisijas priekšsēdētāja vietnieks
Mājokļu komisijas loceklis
Dzīvojamo māju privatizācijas un īpašuma atsavināšanas komisijas loceklis
Pilsētbūvniecības un vides komisijas loceklis
 
 
 

Darba vieta, amats

IK LAVRA, īpašnieks

Pieņemšanas vieta un laiks

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība, K.Valdemāra iela 1,
215.kabinets 
 
Mēneša 2. trešdiena no 10.00-12.00
iepriekš pieteikšanās uz pieņemšanu zvanot uz tālr.: 654-04321; 654-04344; 654-04399
Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!