Šobrīd Daugavpilī

Stājas spēkā grozījums Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"" Domes ziņas

265
Stājas spēkā grozījums Daugavpils pilsētas domes saistošajos noteikumos Nr.31

2019.gada 16.maijā Domes deputāti pieņēma lēmumu par grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2007.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.31 "Par Daugavpils pilsētas pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā", kas paredz paplašināt personu loku, kurām tiks nodrošināts mājoklis gadījumos, kad tās pašas saviem spēkiem nespēj to nodrošināt.

Saistošie noteikumi ir papildināti ar 12.5.apakšpunktu un turpmāk sociālo dzīvokli varēs izīrēt arī : "citai sociāli mazaizsargātai personai (ģimenei), pamatojoties uz Domes Sociālā dienesta sniegto atzinumu, un izvērtējot personas resursus un konkrētos apstākļus par dzīvojamās platības nepieciešamību".

 

Īpašuma pārvaldīšanas departamenta Dzīvokļu nodaļa

Sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa