Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

229
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 25.maijā plkst. 13:00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par pārskata ziņojuma par Daugavpils pilsētas bāriņtiesas darbību 2022. gadā saskaņošanu.

Ziņotājs - Daugavpils pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāja E.Praņevska

  1. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Invalīdu sporta biedrība “SOLIS PLUS”” no pamatbudžeta apakšprogrammas „Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonds”

Ziņotājs –Administratīvā departamenta vadītāja Ž.Kobzeva

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!