Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

259
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 11.maijā, plkst. 13:00, unizsludina šādu darba kārtību:

  1. Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” nolikumā.
  2. Par Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes 2023.gada __.__________ saistošo noteikumu Nr.___ "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni” apstiprināšanu.

Ziņotājs- Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Sociālais dienests” vadītāja M.Gerasimova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!