Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Pašvaldības ziņas

250
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības domes Sociālo jautājumu komitejas priekšsēdētāja Nataļja Kožanova sasauc Sociālo jautājumu komitejas sēdi Domes sēžu zālē Krišjāņa Valdemāra ielā 1 2023.gada 2.martā, plkst. 13:00, un izsludina šādu darba kārtību:

  1. Par grozījumiem Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” Ģimenes mājas “Pīlādzis” nolikumā.

Ziņotājs- Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “ Sociālais dienests” vadītāja M.Gerasimova

Izmantojiet Google Translate, lai tulkotu vietni

Daugavpils valstspilsētas pašvaldība neuzņemas atbildību par tulkojuma precizitāti!