Šobrīd Daugavpilī

Sociālo jautājumu komitejas sēde Domes ziņas

129
Sociālo jautājumu komitejas sēde

Daugavpils pilsētas dome Sociālo jautājumu komitejas sēde 2019.gada 4.jūlijā, plkst.14.00 K.Valdemāra ielā 1, Daugavpilī

Domes sēžu zālē

 

Darba kārtība:

1.

Par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Bernunams-patversme “Priedīte” nosaukuma maiņu un par grozījumiem iestādes nolikumā

 

 

 

Ziņotāja – Bērnunama – patversme “Priedīte” vadītāja L.Smikova

 

 

2.

Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 2017.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.21 “Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi”

 

 

 

Ziņotājs – Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes “Sociālais dienests” vadītāja Nonna Jakubovska