Šobrīd Daugavpilī

SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS VĒL VAR PAGŪT IESNIEGT PIETEIKUMU PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI Pašvaldības ziņas

539
SABIEDRISKĀS ORGANIZĀCIJAS VĒL VAR PAGŪT IESNIEGT PIETEIKUMU PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMA SAŅEMŠANAI

Arī šogad Daugavpils pilsētas pašvaldība pieņem pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai no Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda Sabiedrisko organizāciju projektu īstenošanai konkursa kārtībā. Pietiekumi jāiesniedz līdz 1.februārim.

Sabiedrisko organizāciju atbalsta fonda finansējuma piešķiršanas mērķis ir atbalstīt sabiedrisko organizāciju aktivitātes, sabiedriski nozīmīgu projektu un pasākumu īstenošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības teritorijā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā, sekmēt sadarbību starp pašvaldību un sabiedriskajām organizācijām.

Pašvaldības projektu konkursā var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības, kuru juridiska adrese ir Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Līdzfinansējuma kopsumma, ko sabiedriskā organizācija var saņemt no Fonda līdzekļiem nevar būt lielāka par 1500 euro un pārsniegt 75 % no kopējām projekta aktivitāšu izmaksām.

Sabiedriskajām organizācijām, kas ir saņēmušas attiecīgu atbalstu, viena mēneša laikā pēc projekta īstenošanas Domē jāiesniedz atskaite, kas sagatavota atbilstoši Noteikumu 2.pielikumam.

Pieteikumu var iesniegt, nosūtot pa pastu vai atnesot personiski uz adresi: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar norādi “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam”, vai arī parakstot to ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv.

Projektu līdzfinansēšanas noteikumus un pieteikumu veidlapas var lejupielādēt šeit: 

NOTEIKUMI